V roce 2000 se na něm poprvé podílela i Diecézní charita České Budějovice a sdružení Soužití 21, pomáhající uprchlíkům.

„Prostřednictvím dokumentů a besed divákům představujeme práci našich charitních poraden a středisek,“ říká ředitelka Diecézní charity České Budějovice Michaela Čermáková. „Seznamujeme návštěvníky s problémy našich klientů i s tím, jak mohou dobrovolníci spolupracovat s neziskovými organizacemi v kraji.“

Pracovníci charity se podílejí například na projekcích o uprchlících, humanitární pomoci, o problematice domácího násilí nebo drog.

V pátek 20. března se pracovníci charitní Poradny pro uprchlíky a cizince zúčastní besedy k filmu Pevnost, zabývajícímu se uprchlíky. Film začíná ve 20:15 v českobudějovickém kině Kotva a diskuse se zúčastní také zástupci cizinecké policie.