Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s. uspořádaly dne 17. května 2018 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze slavnostní vyhlášení výsledků XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2017 pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové.

XVI. ročník soutěže probíhal od 1. ledna 2017 do 28. února 2018 a soutěžilo v něm 62 muzeí a galerií z celé České republiky. "Národní soutěž muzeí Gloria musaealis upozorňuje na špičkové výkony muzejních institucí," uvedl za Jihočeské muzeum Tomáš Svoboda, vedoucí programového a propagačního oddělení.

Každoročně se zvyšující úroveň projektů získala tentokrát konkurenta ve výrazném navýšení počtu přihlášek – do XVI. ročníku se přihlásilo rekordních 99 projektů. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2017 s celkem 43 přihlášenými projekty, následovaná 41 projekty soutěžícími v kategorii Muzejní publikace roku 2017, do kategorie Muzejní počin roku 2017 se pak přihlásilo 15 projektů.

Ilustrační foto
Bez matriky skončí to, co dělá obec obcí

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích v letošním ročníku soutěže přihlásilo do kategorie Muzejní výstava roku 2017 výstavní projekt První světová válka - léta zkázy a bolesti, který je přístupný veřejnosti od 12. listopadu 2017. Tato expozice si klade za cíl zmapovat první světovou válku s jejími příčinami i důsledky, a to jak pro Českobudějovicko, tak i jihočeský region, Československo, ale i v mezinárodních souvislostech - zejména v česko-rakouských.

Projekt přibližuje hrůzy války a to nejenom na frontě, kde vojáci prožívali neustále mezní životní okamžiky, ale i v týlu, kdy ženy a děti, rodiny vojáků, byly nuceny strádat v důsledku zhrouceného válečného hospodářství a musely čelit mnoha kritickým situacím. Mezi 43 přihlášenými projekty ve zmíněné kategorii se Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nominovalo mezi 6 nejlepších. V rámci slavnostního ceremoniálu 17.5. 2018 poté získalo Cenu Českého výboru ICOM, která je udělovaná projektům významně přispívajícím k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům.

Majáles v Českých Budějovicích - úterý.
OBRAZEM: Majáles - den druhý

Ocenění si osobně převzali vedoucí Odboru kultury a památkové péče KÚ Jihočeského kraje - Mgr. Patrik Červák, ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích - Ing. František Štangl a garant výstavního projektu První světová válka: léta zkázy a bolesti - PhDr. Jiří Petráš.

Porota soutěže ohodnotila projekt První světová válka - léta zkázy a bolesti následovně: "Výstava uchopila téma války s aktuální naléhavostí. Ukázala, za jakých podmínek ze zmaru a zkázy vznikla Československá republika. Skvěle postavená prezentace ukazující projevy a dopady války na Českobudějovicku byla provázena mimořádně propracovaným a působivým programem pro dospívající mládež."