Úterý 26. listopadu 2019

KINA

Týn nad Vltavou

MDK Sokolovna

Vlastníci 19.30

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Poslední aristokratka 15.45

Festival francouzského filmu:

Bezstarostná dívka 18

Slitování 20

KONCERTY

Velký koncertní sál Konzervatoře

Kanovnická 22

Koncert posluchačů smyčcového odd. 18

POŘADY

Galerie Mariánská

Pražská tř. 1

Ozvěny Anifilmu

Filmové projekce: Sederový masochismus, vstup zdarma 18

Jihočeské muzeum

Dukelská 1

Přednáškový sál č. 114

Život a dílo Jakuba Stabernaka/ přednáška o významném staviteli

v podání jeho pravnuka Martina Poláka 17

Akademické půlhodinky

Jak nás vidí druzí lidé?/ přednáší Dalibor Kučera, vstup zdarma 16

Studentský klub Kampa

Studentská 29

Cestovatelská beseda s promítáním: Rumunsko spontánní, divoké a pestré

v podání Ondřeje Landy 18

Jihočeská vědecká knihovna (JVK)

Na Sadech 27, dětské odd.

Adventní tvoření / dekorace na Vánoce, vstup zdarma 15 – 17

Hvězdárna a planetárium

Zátkovo nábřeží 4

Pozorování Slunce u dalekohledu/za jasného počasí v pracovních dnech 9 – 15

Večerní pozorování/ za jasného počasí vždy v úterý 21 – 22

Měsíc zblízka/ pořad v novém digitálním planetáriu, vstupné činí 100/80 Kč 19

Včelná, Kulturní dům

Senior klub , k tanci a poslechu zahraje kapela Václavanka,

vstupné 50 Kč 17.30 – 21.30

Středa 27. listopadu 2019

JVK, pobočka Vltava

(Před)vánoční drátkování – výroba drátkovaných andílků;

rezervace na: vltava@cbvk.cz, tel. 386 111 284, vstup zdarma 16

Kudy jezdil vlak. Vycházku po pohodlné trase dlouhé 6 km

(zčásti po bývalém náspu železniční trati) absolvují ve středu 27. listopadu

českobudějovičtí turisté. Odjedou autobusem směr Vimperk v 9.00 h

do obce Dasný (sraz v hale autobusového nádraží Mercury v 8.45 h či dříve)