Výstava, která byla dnes zahájena, potrvá do konce srpna. „Reklamní plakát první republiky dosahovaly v té době tak vysoké výtvarné kvality, že jsou nejen srovnatelné s dnešní tvorbou, ale ony ji i překonávají,“ řekl kurátor Pavel Šmidrkal. Tvrdí, že žádná jiná výstava s takovým rozsahem se v minulosti v Česku nikdy nekonala. U příležitosti výstavy byla také pokřtěna kniha s názvem Kolovrz - starý reklamní plakát. Obsahuje přes stovku plakátů, účtenek a faktur. „Za uplynulé desítky let se na trhu žádná taková kniha neobjevila,“ řekl Pavel Šmidrkal.

Exponáty na výstavu sháněli pořadatelé na vypůjčení od soukromých majitelů. Lidé si tak mohou prohlédnout především tvorbu pražského ateliéru Rotter, který vedl malíř Vilém Rotter. V roce 1939 emigroval do Francie a poté do Anglie, kde byl za druhé světové války příslušníkem Britského královského letectva. V ateliéru pracovali významní čeští malíři a grafici a jeho produkce patřila po výtvarné stránce mezi nejzdařilejší.

Přes 250 starých originálních reklamních plakátů, letáků, účtenek a návrhů reklamních štítů z období mezi dvěma válkami mohou vidět lidé při výstavě ve Špejcharu Želeč na Táborsku. Výstava potrvá do konce srpna.V Želči jsou také plakáty firmy Baťa, které zobrazují výrobu a produkci firmy Baťa poněkud nezvyklou, jako jsou třeba jízdní kola, klobouky či dámské prádlo. Zastoupeny jsou i další ateliéry, třeba tiskárna a vydavatelství Melantrich. Tematicky je vystavená reklama pestrá, od potravin a pití, přes průmyslové výrobky až po plejádu nabídky parfumerií.

Objekt špejcharu v Želči, zbudovaný kolem roku 1802 na blízko středu obce, přestal sloužit svému účelu po roce 2008 a postupně chátral. V roce 2012 ho jeho majitel opravil. Vlastník Martin Novák, místní farmář, v něm pak vybudoval Muzeum zemědělské techniky, obrazárnu a stálou expozici díla malíře Aloise Doležela.