Písek – Když dokončil šestou knihu o případech písecké pátračky, prohlásil, že už nechá četníky spát. Mnozí jeho čtenáři byli zklamáni, ale většina z nich tomu nevěřila. Pravdu měli ti druzí.

Příběhy z píseckého podsvětí, napsané podle skutečných událostí, přináší spisovatel a emeritní kriminalista Ladislav Beran dál. Naposledy ožily ve dvaceti povídkách, které pod názvem 92. policejní revír zasahuje vydalo brněnské nakladatelství MOBA 
v edici Původní česká detektivka. Jde o 29. knihu píseckého autora, který loni v prosinci oslavil 70. narozeniny.

Tým písecké pátračky v čele se štábním kapitánem Josefem Votrubou tentokrát řeší případy z let 1937 a 1938. „Pro četníky v Písku to bylo velmi složité období a příliš se jim nevedlo. Dost tomu napomohla vnitropolitická situace 
v pohraničí, a protože služební rajon pátračky sahal až do Sušice, mohla se tam pomalu odstěhovat. Tam byly různé krádeže na denním pořádku,“ komentuje tehdejší dění Ladislav Beran.

Příběhy z píseckého podsvětí, napsané podle skutečných událostí, přináší spisovatel a emeritní kriminalista  Ladislav Beran. Naposledy ožily ve dvaceti povídkách, které pod názvem 92. policejní revír zasahuje vydalo brněnské nakladatelství MOBA.Povídky však nejsou jen o zlodějnách, ale také o mnohem závažnějších kriminálních činech, jako byla vražda ženy 
v sušickém hotelu Fialka nebo pokus o vraždu v tehdy známém píseckém šantánu U Netopýra v Soukenické ulici. Čtenáři znovu potkají Emila Šindeláře, štamgasta písecké pátračky. Hledání pachatele bylo i za pomoci galérky úspěšné, nedá se to ale říci o všech popisovaných zločinech.

„U některých případů jsem 
v archivech nedohledal, zda 
a jak se podařilo pachatele dopadnout. Na základě vlastních zkušeností kriminalisty jsem se pokusil tyto případy dotáhnout do konce,“ říká autor.

Čtenáři, obyvatelé Písku, ale také rodáci žijící v různých místech republiky a v zahraničí ocení, že Ladislav Beran, jak už je u něj pravidlem, věnoval hodně času studiu policejních archivů i dokumentů především v Prácheňském muzeu. Nespoléhá na náhodu, a i když sám hodně pamatuje, mnohé, zejména místopisné údaje si ověřuje. I ti, kteří Písek neznají, si mohou být jisti, že pokud napíše, že v Ostrovní ulici sídlil truhlář Žižka, je to stoprocentní.

Zdálo by se na první pohled, že činnost 92. policejního revíru, jak byla písecká pátračka vedená na pražském policejním ředitelství, je už vyčerpaná. Ladislav Beran však ujišťuje: „V archivech, dobovém tisku a dalších dokumentech nacházím stále nové skutečnosti.“