„Projekt navazuje na již završenou internetizaci obecních knihoven. Dalším krokem by se mělo stát zřízení souborné databáze se záznamy o knihách a dokumentech v 83 profesionálních knihovnách na území kraje, což představuje zhruba 3 miliony svazků. Uživatel by tak mohl z počítače připojeného k internetu, ať už v knihovně či doma, vyhledat informaci o tom, která knihovna má hledaný dokument nebo knihu k dispozici a prostřednictvím on-line meziknihovní výpůjční služby si ji i objednat. Tato souborná databáze by byla nepřetržitě aktivní, takže i čtenář by si mohl požadovaný titul vyhledat a objednat v jakoukoli denní i noční hodinu,“ řekl krajský radní František Štangl. Dodal, že navržený portál by byl přínosný i pro samotné knihovny.

„Fondy jihočeských knihoven by se tak otevřely i pro ostatní knihovny, zjednodušené vyhledávání titulů by znamenalo výraznou časovou úsporu pro knihovníky, čímž by se jejich práce se čtenářem mohla soustředit především na metodickou pomoc. V neposlední řadě lze očekávat, že výrazným zkrácením čekacích dob by se bohaté fondy jihočeských knihoven daleko rychleji a častěji dostávaly tam, pro co jsou určeny, tedy ke čtenářům,“ uzavřel František Štangl.