Jeho činorodost měla vždy velký akční rádius a paleta přátel byla víc než široká. Mnozí z nich se s ním přišli naposledy rozloučit v posledním říjnovém dnu na hřbitov svaté Otýlie. Statečně bojoval se zákeřnou nemocí a jeho odchod z tohoto světa byl nečekaně rychlý.

Stanislav Štádler jako chlapec nevyrůstal ve vlastní rodině, ale v rodině přátel, takže jeho pohled na okolní svět byl poněkud jiný, než je obvyklé. Byl sice původním povoláním kovorytec, ale cílevědomě mířil do úplně jiného okruhu činnosti – vystudoval na Univerzitě Karlově obor teorie kultury a obhájil v tomto oboru i doktorát. To mu umožnilo vnímavě působit na širší okruh lidí i na jejich kulturní vyžití. Jako autor se podílel na řadě kulturních projektů, které ovlivnily celou jednu generaci jeho spoluobčanů. Pro zajímavost vzpomeňme třeba pořady Tandem, nebo fundované Návštěvy v ateliérech , připravované ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií. Po sametovém převratu řídil oddělení kultury a cestovního ruchu na českobudějovické radnici a ani později, kdy zvolil pozici svobodného povolání, se od kultury neodchýlil. S potěšením se věnoval spolupráci s chorvatskými malíři a hudebníky, takže se významnou měrou zasadil i o četné kulturní kontakty mezi jihočeskou metropolí a Záhřebem. Miloval obrazy, sochy, hudbu, knihy… miloval život se všemi jeho krásami i smutky.

Opomenout však nelze ani jeho charitativní činnost, kterou naplňoval v široké míře. Před šestadvaceti roky stál u zrodu českobudějovického Lions Clubu, na jehož náplni se podílel nejen organizačně, ale i finančně. Díky němu se Lion Clubu intenzivně zapojil do akcí na podporu zrakově handicapovaných, včetně finančních sbírek a výtěžků z připravovaných beneficí. Příznivého ohlasu se dočkal i návazný projekt Lion Eye, na jehož vzniku a naplňování měl Stanislav Štádler velký podíl. Prostřednictvím této akce a zakoupeného speciálního přístroje bylo tak ve spolupráci s Tyflokabinetem vyšetřeno přes 35 000 dětí předškolního věku.

Vlastně máme možnost se se Stanislavem Štádlerem rozloučit ještě jednou – a to při varhanním koncertu, který ještě za života připravil pro kostel Navštívení Panny Marie v Borovanech. Uskuteční se 17.listopadu a bude to koncert při svíčkách, při jejichž světle se tak krásně vzpomíná…

Hana Hosnedlová!