Na zdech fresky, které se jinde v Jihočesku málokde najdou. Místo, kde se kdysi zastavovali poutníci na cestách do svaté země. Strakonickou komendu, středověké sídlo johanitů, chce koupit Jihočeský kraj. S českobudějovickým biskupstvím, kterému dnes památka patří, jedná o ceně. Komendu, která je součástí hradu, hodlá kraj opravit a spolu s kostelem 
a Muzeem středního Pootaví ji zařadit do jednoho velkého prohlídkového okruhu.

Jednání o koupi a ceně vede kraj s biskupstvím zhruba rok. „Myslím si, že se poměrně vstřícným způsobem dohadujeme, co bychom chtěli koupit. Biskupství přistoupilo na nové oddělení majetků, aby komenda byla striktně i se střechami oddělitelná od kostela, který si chce církev nechat. Startovací cena, o které se dohadujeme, je okolo pěti milionů korun,“ řekl Patrik Červák, šéf krajského odboru kultury.

O koupi komendy jednal 
s Řádem maltézských rytířů již v roce 2012 tehdejší krajský radní pro kulturu František Štangl. Možnosti byly dvě: buď dlouhodobý pronájem prostor, nebo koupě. V loňském roce se ale vlastníkem památky stalo českobudějovické biskupství.

Jihočeský kraj chce koupit cenné sídlo johanitů. Strakonická komenda je památkou s unikátními freskami. A vlhkými zdmi… V komendě pořádá výstavy Muzeum středního Pootaví.„Loni přešla darovací smlouvou z rukou maltézských rytířů na farnost Strakonice. Takový postup není běžný, záleží vždy na situaci.  Zatím jednáme s Jihočeským krajem o ceně, není pevně stanovená,“ řekla Jaroslava Nováková z oddělení správy majetku biskupství.

Jak je na tom areál stavebně? Zvenčí působí dobře včetně fasád. Horší je to s interiéry. „Prostor křížové chodby je naprosto zjevně ohrožen vlhkostí, což se projevuje na freskách,“ popsal před časem historik umění Hynek Látal.

Přitom obrazy na zdech patří k zásadním hodnotám. Tamní fresková výzdoba 
z první třetiny 14. století je velmi ceněná a rozsáhlá včetně zajímavých motivů. „Jednalo se o jednu z mála významných komend, které se staly opěrnými body na cestách poutníků do Jeruzaléma. Byla součástí velké sítě johanitské organizace, Strakonice měly mezinárodní význam,“ přiblížil Hynek Látal.

Děkanství, kde se komenda nachází, se opravuje okolo osmi let, především střechy. Jak řekl stavební technik strakonického vikariátu Josef Zábranský, střechy byly v havarijním stavu, hrozilo, že se zřítí. Církev zde zatím investovala asi osm milionů korun. Práce se blíží ke konci, zbývají rok dva k dokončení oprav. Ale ve zdech komendy je vlhkost. Církev o tom ví.

Jihočeský kraj chce koupit cenné sídlo johanitů. Strakonická komenda je památkou s unikátními freskami. A vlhkými zdmi… „Na komendě se dělala loni a letos oprava střechy, pokaždé asi 700 tisíc korun. Na fresky jsme zde měli restaurátora, který před pár lety, kdy to ještě patřilo rytířům, prováděl  záchranné práce. Teď to prohlédl a říkal, že je problém ve vlhkosti zdiva. V téhle chvíli žádný zásah do fresek nedoporučoval, děláme opatření, aby zeď vysychala,“ shrnul Josef Zábranský.

Jihočeský kraj má nyní některé části areálu pronajaté. Investice plánuje, až komendu koupí, do nájmu ani peníze vkládat nemůže. „Fresky jsou opravdu v hrozném stavu, restaurátor se bude muset hodně dívat na fotodokumentaci, jsou dnes téměř nečitelné. Nejdřív musíme komendu opravit, pak přijdou stavební úpravy a v další etapě muzejnické práce, tvorba expozic,“ vysvětlil Patrik Červák.

Na kraji se teď  zpracovává plán rozvoje muzeí pro roky 2015 – 2020. Ve Strakonicích mají vzniknout nové expozice, zčásti se dotknou i historie Řádu maltézských rytířů. „Nevidím v Česku nikde, že by se jim nějaká expozice věnovala, a oni jsou přitom význačnou částí kulturního dědictví českých zemí. Tohle je místo, které by si expozici zasloužilo, chceme na ní s rytíři spolupracovat,“ popsal Patrik Červák. Další expozice se zaměří na strakonické tradice: dudáctví, Fezko a firmu ČZ.  Peníze se pokusí kraj získat 
i z evropských fondů.

Jihočeský kraj chce koupit cenné sídlo johanitů. Strakonická komenda je památkou s unikátními freskami. A vlhkými zdmi…

Před dvěma lety, když Deník poprvé přinesl informace 
o možném prodeji komendy, chtěl hejtman Jiří Zimola, aby se finančně zapojilo i město Strakonice. Nové vedení radnice hlásí záměr podílet se na doplnění expozic. Je to pro radní přijatelnější než dát peníze.

„Město by bylo ochotno přispět, kdyby bylo z čeho. Chtěli bychom ale historii spojenou s kulturou a památkami ve Strakonicích udržet a pozvednout. Máme i vlastní plány co se týče muzea, kde bychom mohli sbírky podstatně rozšířit o některé exponáty,“ řekl starosta Břetislav Hrdlička.

Je si vědom toho, jak významnou památkou strakonická komenda je, i toho, že některé její části jsou v dezolátním stavu. Vnímá její nadnárodní rozměr, sahající 
k poutníkům do Jeruzaléma 
i křížovým výpravám. „Pomáhá nám básník Ondřej Fibich, z jeho hlavy plynou nápady, které se mi zdají být velmi důležité,“ řekl starosta.

Strakonická komendaStředověké sídlo johanitů. Zdobí ho vzácné fresky. Zahrnuje kapitulní síň i křížovou chodbu, jež má v pronájmu Muzeum středního Pootaví. Část svého sídla věnoval johanitům ve středověku Bavor ze Strakonic. Komenda, která je součástí hradu, patřila Řádu maltézských rytířů, od loňského roku je v majetku českobudějovického biskupství. Muzeum středního Pootaví tam pořádá výstavy. Na území Česka je dochováno několik bývalých komend, různě zachovalých.