Výstava s názvem Lidové madony zobrazuje především mladé maminky s dítětem v lidových krojích z nejrůznějších oblastí Čech, Moravy i Slezska.
Protože tento zajímavý a hodnotný soubor fotografií vznikal v posledních desetiletích 20. století, kdy ještě existovala společná česko – slovenská federace, jsou na výstavě prezentovány také portréty žen ve slovenských lidových krojích, které profesor Baran vytvořil během svého tvůrčího působení v národopisných oblastech na Slovensku.


Profesor Ludvík Baran je celosvětově uznávaným průkopníkem a tvůrcem umělecké fotografie a pro české a slovenské lidové kroje, které představují jednu z nejvýraznějších estetických hodnot lidového výtvarného umění, má pozoruhodný cit. Kouzlo, poezie a estetické hodnoty krojů jsou v pojetí profesora Barana zcela mimořádné.


Jeho fotografie krojů jsou výsledkem vidění umělce, technického mistrovství fotografa a myšlení vědce – etnografa. Díky jeho tvorbě se lidé mohou potěšit živou krásou tradičního lidového kroje i v současnosti.