Do mezinárodního projektu, nad kterým přijal záštitu rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc, se zapojili pedagogové a studenti pěti univerzit: katedry výtvarné výchovy JU v Českých Budějovicích, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, Politechniky Radomska (Polská republika), Ithaca College (USA - stát New York) a pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové.


Pozvání k účasti na zahájení výstavy v Galerii Hrozen přijali vedle zástupců akademické obce Jihočeské univerzity a zájemců z řad veřejnosti také zahraniční hosté z Politechniky Radomska im. Kazimierza Pulaskiego z Polska.


„Výstava Malý formát vznikla na základě myšlenky vytvořit kontakty mezi školami, studenty a pedagogy. Zvolili jsme Malý formát jako název, a je to současně i téma a obsah výstavy,“ říká externí vyučující na katedře výtvarné výchovy PF JU a organizátorka Dominika Sládková.


„Chceme, aby se výstava v budoucnu opakovala v pravidelných intervalech a aby tato akce rozšířila své působení i do jiných oblastí činnosti, které by propojila jednotným tématem,“ dodala.


První ročník akce je vymezen pouze dimenzí – rozměrem, ve kterém našla každá ze škol svůj vlastní přístup k práci na artefaktech, ale příští ročník by měl mít jednotné společné téma.