Přiblížuje jeho cyklus Obrazy. Podle kurátora Pavla Vančáta je Sasse (*1962), rodák z německého BadSalzuflenu, spíše než fotografem posedle systematickým archivářem a konstruktérem obrazů.

„Jörg Sasse, patřící k ústředním osobnostem 'düsseldorfské školy' fotografie, od 90. let systematicky a osobitě sleduje vlastnosti syntetizovaného digitálního obrazu, ale také otázku, jak fotografický obraz zpětně formuje naše vlastní vnímání světa. V celém svém díle Sasse neustále upozorňuje na arbitrárnost a nepřehlednost naší obrazové paměti a její fotografické opory, aby v různých podobách vytvářel jakýsi osobní paralelní vesmír fotografie, který je osvobozen od konkrétnosti a existuje ve formě obrazových idejí,“ uvedl kurátor výstavy Pavel Vančát.

Sasseho výstava v Domě umění se soustředí na autorův klíčový cyklus Tableaus (Obrazy), v nichž od roku 1993 vytváří svoje vlastní fiktivní a přitom archetypální výjevy. „Jörg Sasse je v celé své tvorbě spíše než fotografem posedle systematickým archivářem a konstruktérem obrazů, vytvářejícím vlastní paralelní obrazové univerzum,“ popsal Pavel Vančát.

Další výstava, kterou Dům umění připraví, začne 1. dubna a věnuje se trojici RCR Arquitectes. Ta patří k respektovaným současným architektonickým atelierům nejen v rodném Španělsku. V roce 1988 jej založili Rafael Aranda, Carme Pigem a Ramon Vilalta. „Jejich stavby velice citlivě komunikují se svým okolím, vyhýbají se zbytečným či rétorickým formám, spojují zároveň pečlivost a sílu. RCR Arquitectes sídlí ve městě Olot v provincii Gerona. Krajina okolo tohoto malého města, v němž se tento tým architektů v roce 1988 etabloval, měla zásadní vliv na jejich dílo,“ řekl kurátor Domu umění Michal Škoda.