Expozice Ze života šumavského Podlesí, věnovaná životu venkovského lidu, přiblíží průběh zemědělských prací, pěstování a zpracování některých plodin a chov dobytka. Představí i tradiční pokrmy, skladování a úpravu potravin a zvykosloví. Nová budova a expozice jsou součástí projektu Prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese. Pracuje na něm Muzeum středního Pootaví a zahraničním partnerem je Freilichtmuseum Finsterau. Na náklady téměř 15 milionů korun přispěl deseti procenty Jihočeský kraj, který muzeum zřizuje.

V nové budově je infocentrum, občerstvení, sklad či kotelna. Součástí projektu je 14 seminářů a ukázek řemesel v Hoslovicích a ve Finsterau, společné expozice o starých mlýnech i publikace.
Oprava za 18 milionů. K tradičním akcím v Hoslovicích patří Velikonoce na Podlesí, Dožínky na mlýně či Domácnost paní mlynářky, řady z nich se účastnili partneři z Německa. Zchátralý mlýn koupil v roce 2005 Jihočeský kraj. Přestože byl obydlený, zachoval si podobu z konce 19. století. Na opravu za 18 milionů korun přispěl stát i EU. Areál tvoří tři roubené a zděné stavby s doškovou krytinou, rybník s náhonem, sad a louky.