Jihočeský umělec se narodil v roce 1951 v Českých Budějovicích. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Bechyni a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. V roce 1994 až 2015 působil v Mezinárodní keramické akademii v Ženevě a ve Sdružení výtvarných umělců v Praze. V letech 2006 až 2009 vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově. Žil a tvořil v Habří u Českých Budějovic.

Od roku 1999 sochal ceny Jihočeská Thálie, jimiž jsou každý rok oceňováni členové uměleckých souborů Jihočeského divadla.

Byl autorem například keramického reliéfu Proměny pro Akademii věd v Českých Budějovicích, bronzové busty herce Petra Hanuse pro Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, či několika kašen jako třeba bronzové kašny v obci Úsilné, kam vytvořil také pamětní desku J. Bartušky a J. R. Schustera z bronzu.
S Tomášem Prollem se znala Marie Hanušová, která působila v Městské galerii v Týně nad Vltavou. „Je to strašná rána pro výtvarné umění. Jeho dílo bylo neopakovatelné. Byl to vynikající keramik a skvělý člověk,“ uvedla v pohnutí sochařova přítelkyně, která jezdila na jeho vernisáže. „Bude v mysli nás všech,“ řekla.

Martin Zelenka, majitel Galerie Galvína v Bechyni, kde Tomáš Proll vystavoval v roce 2014, se s Tomášem Prollem znal osobně. Vzpomíná: „Byl to úžasný člověk, který na mě dělal jen ten nejlepší dojem.“