Jak napsal Deník 3. dubna, Talichova komorní filharmonie (TKF) je v konkursu, podle informací v insolvenčním rejstříku dluží 3,3 milionu korun. Krajský radní pro kulturu Tomeš Vytiska to považuje za varování ve vztahu k Jihočeské komorní filharmonii, v níž Jan Talich, umělecký šéf TKF, pracuje jako šéfdirigent. Podle Jana Talicha dostaly TKF do problémů její poslední dvě ředitelky. Jedna z nich, Světlana Jahodová, jež do TKF nastoupila v roce 2009 a výpověď dala předloni, na jeho slova nyní reaguje. „Pravidelně jsem zveřejňovala výroční zprávy, nové vedení TKF už žádnou další nezveřejnilo. Já jsem nikdy účetnictví netajila, protože bylo v pořádku,“ říká Světlana Jahodová, která teď pracuje jako ředitelka pro rozvoj a komunikaci rádia Classic Praha.

ČTĚTE TAKÉ: Talichova komorní filharmonie je v konkursu, dluží 3,3 milionu korun

Jan Talich řekl ke konkursu TKF: „Poslední dvě manažerky dostaly orchestr do tak tragického finančního stavu, že nám nezbylo než vyhlásit insolvenci. Dělaly to tak špatně, že už se to nedá spravit.“ Vy ale pochybení odmítáte. Je to tak?
Za mého působení bylo hospodaření TKF v pořádku, účetnictví bylo vedeno společností TPA Horwath a auditováno společností BDO Audit, tedy renomovanými účetními a auditorskými společnostmi a pravidelně kontrolováno jak správní, tak dozorčí radou filharmonie. Veškerá moje činnost ve funkci ředitelky je dokladována a veřejně dostupná, a pokud by si někdo dal tu práci ji prozkoumat, zjistí, že TKF za mého působení plnila řádně své závazky. Základní informace jsou například v obchodním rejstříku. Mé vedení filharmonie od roku 2009 až do mého odchodu v roce 2013 je veřejně dostupné, auditované a veškeré mé postupy schválila správní a dozorčí rada TKF.

V jaké finanční kondici byla TKF, když jste z ní odcházela?
Za mého působení jsme neměli po lhůtě splatnosti žádné závazky. Udržovala jsem cash flow (příjem a výdej peněz – pozn. red.) takové, abych byla vždy schopna zaplatit našim klientům tak, aby nebyly žádné dluhy. Je to dohledatelné.

Proč tedy Jan Talich řekl, že jste jednou z těch, které dostaly TKF do problémů?
Já nevím, proč to řekl. Jan Talich byl uměleckým šéfem a administrativní a účetní znalosti šly možná mimo něj. Další věcí je, jak byl pan Talich informován správní a dozorčí radou, která musela dozorovat moji činnost. TKF byla obecně prospěšná společnost, nezisková organizace. Odpovědným orgánem je ředitel, dále je správní a dozorčí rada. Pan Talich byl uměleckým šéfem, jeho odpovědnost byla, aby vytvořil zajímavý dramaturgický program. Jen občas se účastnil jednání správní a dozorčí rady. Byl zakladatel TKF, ale neměl žádné rozhodovací pravomoci. Nicméně je tam jeho jméno, je zakladatel orchestru. Co bych mohla panu Talichovi vytknout, že se více nezajímal a nedělal si povědomí, co se uvnitř orchestru děje, že více nechodil na správní rady, více neposlouchal mé rady ohledně financování orchestru. Jak jsem řekla, nenesl právní odpovědnost, ale morální ano.

close Jan Talich je šéfdirigent Jihočeské komorní filharmonie od roku 2008. Na housle hraje i v Talichově kvartetu. To, že je Talichova komorní filharmonie (TKF) nyní v konkursu, je podle něho vina posledních dvou manažerek. TKF dluží 3,3 milionu korun. zoom_in Jak se podle vás dostala TKF do konkursu?
Dle mých informací se TKF dostala do úpadku po mém odchodu. Nové vedení nebylo schopno zajistit výpadek ve sponzoringu, vytvořený odchodem některých mnou získaných sponzorů, a nebylo schopno ani vyúčtovat či požádat o granty a dotace, které jsou ovšem poskytovány na základě řádného vyúčtování grantů a dotací z předchozího roku. Z toho vyplývá, že při správném vedení filharmonie nemuselo vůbec k úpadku dojít. Vše nasvědčuje fatálnímu selhání správní i dozorčí rady.

V čem selhaly?
Stačí se podívat na dostupné informace ohledně dotací a grantů. Pokud by správní rada a vedení TKF dělaly to, co měly, nemuselo k úpadku dojít, ačkoli se mnou odešli čtyři sponzoři. Na ministerstvo kultury byla podána žádost – připravovaná ještě mnou – o milion korun. Ta žádost prošla do prvního kola, což znamená velkou pravděpodobnost, že peníze dostanete. Podmínkou ovšem je vyúčtování grantu z předchozího roku a nové vedení TKF toto vyúčtování nepředložilo, takže orchestr o tyto peníze přišel. Stejný scénář se opakoval s grantem, z něhož by TKF dostala na sezonu 2014/2015 milion korun na abonentní koncerty. Další žádost o grant na 250 000 korun byla k Roku české hudby, nastal ten samý problém s vyúčtováním. Potom máme magistrát: tam běží schválený víceletý grant do roku 2016 na částku 400 000 korun. Jenže Dana Wagnerová (nástupkyně Světlany Jahodové, v TKF pracovala do 30. září 2014 – pozn. red.) pravděpodobně vůbec nekomunikovala s magistrátem, a tak byl tento grant zastaven. Na magistrátu dále leží 140 000 korun jako schválená žádost na dětské koncerty. Nikdo si je nevyzvedl. To všechno jsou peníze, které by orchestru pomohly překlenout období, kdy se mnou odešli sponzoři a s nimi asi 1,5 milionu korun. Co dělala správní a dozorčí rada, že o tyto peníze přišli?

Viníkem jsou tedy podle vás správní a dozorčí rada?
Správní a dozorčí rada se nikdy nestarala o to, jakým způsobem TKF funguje. Sledovali především to, jestli si náhodou nevydělám příliš mnoho peněz. Nesledovali ale, kolik pro TKF vydělávám na zájezdech, kolik stojí abonentní koncerty, neměli ani přehled, kolik jsem vydělala orchestru, kolik jsem sehnala peněz nebo jak se musí účtovat abonentní koncerty. Nevěděli ani, že se mají vyúčtovat granty, přestože jsem to Daně Wagnerové vše osobně říkala. Proto došlo k fatálnímu selhání správní rady. A je zajímavé, že zákonem povinné zveřejňování informací o hospodaření TKF končí přesně mým odchodem z TKF.

Proč jste z TKF odešla?
Kvůli osobním rozporům mezi mnou a správní radou. Hlavním stimulem ale bylo, že financovat obecně prospěšnou společnost je velmi komplikované. Připravovala jsem zprávu pro správní radu, jak vyrovnat účetní ztráty, a to přechodem na společnost s ručením omezením. V ní je financování přehlednější. Správní rada to smetla ze stolu, neposlechli si žádné argumenty, přestože jsem to měla ověřené u auditorských firem. Prohlásili, že je ten návrh tendenční, a pro mě už nebyla cesta dál.

close Světlana Jahodová, která pracovala v letech 2009 - 2013 jako ředitelka orchestru Talichova komorní filharmonie. zoom_in Jak se vám dařilo shánět peníze pro TKF?
Byla to velmi těžká práce, musela jsem shánět i prostředky na svůj plat. Lidé brali honoráře za jednotlivé koncerty, vše bylo velmi drahé. Stále jsem ale měla vizi a záměr postavit TKF po bok velkých orchestrů a udělat opravdu velkou značku. A dařilo se to, sponzoři peníze dávali. Vždy jsem zajistila cash flow, a pokud jsme se dostali do problémů, vždy jsem s partnery komunikovala.

Když jste z TKF odcházela, dluhy orchestr neměl?
Ne. Účetní závěrka, kterou jsem nechala zpracovat, vykázala černá čísla. Dluhy po lhůtě splatnosti nebyly k mému odchodu žádné, všechny závazky i honoráře byly vyrovnány. Snížila jsem ztrátu z předchozího období, účetní závěrka vykazovala vyrovnaný rozpočet. Samozřejmě, že když jsem odešla, odešli i sponzoři a nebylo na zaplacení dalších honorářů. Měsíc před mým odchodem jsme měli zájezd do Pekingu, ze kterého jsem přivezla poměrně velký zisk, z toho jsme zaplatili veškeré pohledávky. Úkolem nové ředitelky bylo okamžitě sehnat sponzory, což se nestalo. Rozhodli se jít cestou snižování nákladů, nevyúčtovali granty, neměli peníze na zaplacení dalších věcí, ale nikdo například nezjišťoval, že plno peněz leží na Intergramu (společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů – pozn. red.) a nikdo si je dva roky nevyzvedl.

Po tom všem, co jste řekla, se znovu nabízí otázka: proč vás Jan Talich označil za jednu z těch, které přivedly TKF do tragického stavu?
Nevím, proč to udělal. Pan Talich mi napsal mail, kde mi vysvětluje, že to nebylo myšleno na mě, což je pro mě od něj trošku nelogické. Pro mě je jednání pana Talicha nelogické, neprůhledné a zmatené. Pan Talich o všem věděl, o mých problémech se správní radou. Souhlasil se mnou, když jsme chtěli přecházet na formu s.r.o., veškeré mé návrhy akceptoval, ovšem potom na správní radě, kde se řešilo, zda na s.r.o. přejdeme, nebyl. Můj názor je, že pan Talich je vynikající umělec, nesmírně si ho vážím jako houslisty, ale jako manažer tomu vůbec nerozumí.