Při obnově klášterů minoritů a svaté Kláry v Českém Krumlově objevili stavbaři vedle původních gotických podlah i malované gotické stropy, fresky a sklep. Revitalizaci za 323 milionů korun, kterou od roku 2010 provázely problémy, se podle zástupkyně investora Kateřiny Slavíkové podaří stihnout včas, tedy do června 2015. Práce na vnějšku budov se dokončují a naplno začínají práce v interiérech.

„Gotické stropy jsme našli na 80 metrech čtverečních v křížové chodbě kláštera svaté Kláry. Podle rozborů vzorků byly vytesány z jedlí kácených v letech 1352 až 1355,“ řekla Slavíková. Trámy se objevily poté, co se jedna z někdejší koupelen propadla. Investor a stavbaři zatím jednají s památkáři o další postupu jejich záchrany.

Gotickou malbu zase našli restaurátoři v kapli svatého Wolfganga pod rokokovou výmalbou. Je na ni třeba vyobrazeno Klanění tří králů. Provedena byla její základní fixace a po konzultacích s památkáři byl zvolen kompromis mezi restaurováním a odkryvem gotické malby. „Gotická malba je velmi cenná, ale rokoková je podle odborníků učebnicovou ukázkou toho, jakým způsobem se nástěnné malby dělaly. Není překrytá množstvím přemaleb, nebo restaurátorských zásahů,“ upozornila Slavíková. Do omítky se vyryly vzory, udělaly linky, a poté se vybarvovaly, popsala. Kaple byla podle údajů na výmalbě postavená v roce 1350 a vysvěcená v roce 1491, rokoková výmalba se uskutečnila o skoro 300 let později.

V českokrumlovském klášteře minoritů a klarisek pokračovaly 24. září práce na rozsáhlé revitalizaci za 323 miliónů korun. Na snímku je dřevěný mobiliář kláštera po konzervaci plynem.

V areálu se dokončují vnější fasády, které se budou v příštím týdnu natírat, opravují se střechy a revitalizují se zahrady, které poskytnou unikátní pohledy na historické centrum i architekturu kláštera. Na budovách se už projevují vyklízecí a odvodňovací práce, zdivo začíná rychle vysychat. Dokončují se i energetické sítě. Nastoupili restaurátoři. Ošetřeno bylo dřevěné vybavení kostela. Gotický sklep, který sloužil asi jako lednice, byl podle Slavíkové zřejmě jedním z posledních objevů při stavebních pracích.

Obnova klášterů z poloviny 14. století musí skončit do června 2015 navzdory tomu, že radní museli v březnu na dotovaný projekt opakovat výběrové řízení. V areálu bude nadále působit výtvarná škola, která získá další prostory, obnoven bude kostel, který se stane součástí prohlídkové trasy, a v zahradách se buduje zázemí pro společenské akce i návštěvníky. Radnice už má zpracovány detailní návrhy k expozicím. Jedna z nich se věnuje historii klášterů, další misijním cestám nebo třeba pivovarnictví, další prostory se stanou centrem středověkého umění. Vznikne řada řemeslných dílen.