Attila Egerházi vede českobudějovický balet pátou sezonu. S ním přišla do souboru řada kvalitních tanečníků ze zahraničí, proměnila se dramaturgie. Na repertoár se dostala díla špičkových českých a zahraničních choreografů počínaje Petrem Zuskou, Máriem Radačovským, Václavem Kunešem a konče Jiřím Kyliánem, který patří do světové extratřídy. Podstatnou část repertoáru tvoří sám umělecký šéf Egerházi, který rozhodně není „choreografem údržbářem", jak bývá u nás obvyklé, ale umělcem, který má nejen výrazný taneční rukopis, ale jenž je i nápaditý ve volbě témat, která zpracovává.

Přesto má Egerháziho práce některé slabiny. Dobře dopadly jeho kratší neepické práce, v nichž zaujal svou pohybovou vynalézavostí, schopností vystihnout atmosféru hudební předlohy. Celovečerní inscenace byly však problematičtější. Lépe si vedl, když dělal balet s původní hudbou a jen aktualizoval libreto. Obvykle platilo: čím lepší předloha, tím lepší její úprava a tudíž výsledek. Proto dobře dopadl balet Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva, proto v Čajkovského Louskáčkovi dokázal vtipně zmodernizovat první dějství, ale 
u toho druhého tápal podobně jako řada jiných choreografů.

Kauza Kafka, balet Jihočeského divadla a jeho první premiéra v letošní sezoně.

Nejproblematičtější částí Egerháziho tvorby jsou nové celovečerní balety, které vznikaly na hudbu k tomu účelu původně neurčenou a nadto podle složitě vykonstruovaných předloh. Ve Snu noci svatojánské dospěl k nelogické zkratce (nechápu, proč si choreografové často myslí, že tato spletitá Shakespearova komedie je vhodná pro baletní zpracování). Egerháziho Kouzelná flétna, vytvořená pro Balet Praha Junior, byla k nepřečkání. Ostatně chyba byla už ve volbě látky – jak mohlo někoho napadnout baletně pojednat neuvěřitelně spletité 
a pitoreskní libreto této Mozartovy opery?

Do kategorie celovečerních baletů s nebaletní předlohou patří zatím poslední Egerháziho práce – Kauza Kafka, která vznikla ve spolupráci Jihočeského divadla s divadlem 
v Pasově. Egerházi v ní rezignoval na přehledně vykolíkovanou fabuli, nesnažil se prvoplánově tlumočit Kafkovu životní cestu nebo příběhy jeho stěžejních literárních děl. Jeho ambicí bylo zachytit osobnost Franze Kafky a jeho díla v symbolické rovině. Na jevišti jsou spíše obrysy Kafkova života, náznaky událostí, které ovlivnily jeho tvorbu. Je to především pocit stísněnosti, který sálá z jeviště, vztah jedince a jeho okolí, 
s nímž nedokáže komunikovat, které je vůči němu nepřátelské a jemuž nerozumí. 


Kauza Kafka, balet Jihočeského divadla a jeho první premiéra v letošní sezoně.V úvodu baletu je navozena existenciální, a až klaustrofobická situace. Hrdina je sám 
v pokoji se stolem a dvěma židlemi (je to snad odporný hmyz z Kafkovy povídky Proměna?). Tančí zde své neklidné sólo, které při opakování různě varíruje a rozvádí. 
V následujících obrazech je hrdina konfrontován ženami, k nimž má komplikovaný vztah, je naznačena ubíjející atmosféra úřednické mašinérie, za níž je cítit jak Kafkova osobní zkušenost, tak zkušenost jeho hrdiny ze Zámku. Ze závěrečných výslechů, které zjevně končí vraždou, lze vytušit odkaz k hrdinovi Kafkova Procesu.

V Kauze Kafka se ideálně potkalo hned několik Egerháziho předností: dobře rozpoznatelný taneční jazyk, tady se odvíjející ve strhujícím tempu a silný hlavně ve sborových pasážích, a dále vynalézavost při práci s dalšími scénickými prostředky. Výborně pracuje se scénografií – s částečně průhlednými variabilními stěnami, na nichž se pohybují stíny. Zdůrazňuje symboly, které odkazují na rozpolcenost Kafkovy osobnosti pohybující se mezi ubíjejícím úřednickým šimlem, zastoupeným kupou neforemných šanonů, a milovanou literaturou, k níž odkazují knihy v rukou sboru. Rozvrácenost Kafkovy osobnosti dokreslují též scény hrdiny 
s loutkou, jakýmsi alteregem – možná postavou literárních děl, již byl sám předlohou. Všechny tyto polohy dokáže výborně zachytit představitel titulní postavy Viktor Svidró.

Atmosféra inscenace je chladná a zneklidňující. Do převládající šedi se jen výjimečně vmísí jako výrazný akord červeň v šatech Mladé dívky, hábitu Vrchnosti nebo ve zvýrazněných rudých rtech dvou pitoreskních bíle nalíčených úředníků. Jistou nekonformitu pro diváky podtrhuje 
i hudební koláž sestavená z děl předních skladatelů druhé poloviny 20. století – Arvo Pärta, Henryka Góreckého a Alfreda Schnittkeho.

Kauza Kafka není baletem pro diváka, který jde za zábavou, ale pro toho, kdo očekává silný zážitek.

ROMAN VAŠEK
Autor je taneční kritik

Hodnocení: 90%