To však ne zcela platí o obyvatelích obce Ledenice na Českobudějovicku, kteří měli možnost tohoto umělce mezi sebou vítat hned čtyřikrát.
Sdělovací prostředky neopomenuly připomenout Rostropovičův vřelý a osudový vztah k České republice a především k Praze. Nemenší význam však pro něho měly i jižní Čechy a Ledenice.


V roce 1957 zavítal do Českých Budějovic, kde si údajně chtěl prohlédnout místa spojená s vojákem Švejkem. Při prohlídce města zahlédl truhlářské výrobky z Výrobního družstva Ledenický nábytek, a protože si právě zařizoval byt, zavítal do Ledenic a nechal si udělat několik kusů nábytku do své ložnice. V Ledenicích také navázal přátelské kontakty a večer 10. prosince uspořádal v místním kině violoncellový koncert. „Jsem přesvědčen, že přijedu do Ledenic ještě mnohokrát,“ poznamenal tehdy do ledenické kroniky.


Jeho slova se začala záhy naplňovat. Druhá Rostropovičova návštěva se konala přesně po roce, 10. prosince 1958. Tehdy demonstroval svou spokojenost s prací ledenických truhlářů tím, že prohlásil, že „to nejsou řemeslníci, ale opravdoví umělci“. Svou ložnici, které říkal „krasavice“, často ukazoval svým navštěvovatelům.


V roce 1961 se opět Mistr stává hostem v jihočeské obci. Tehdy se mj. účastní i nefalšované vesnické zábavy a získává titul čestného hasiče, který byl vedle jeho všemožných prestižních vyznamenání skutečnou raritou a velmi si ho cenil.


Naposledy Ledenice vítaly Mstislava Rostropoviče po mnoha letech až 31. května 1997. Návštěva byla plná vzpomínání a celá se nesla v přátelské náladě.


To jistě krásně dokumentuje i fakt, že umělec byl stejně jako před lety pohoštěn na své vlastní přání opečeným špekáčkem. Vzpomněl si i na dvojici malých housliček, které nechal před lety vyrobit jako projev díků truhlářům za odvedenou práci a odeslal je do Ledenic, kde jsou dodnes v opatrování. Zúčastnil se také hasičské soutěže a osobně předal ceny „svým kolegům“.


Při loučení přislíbil další návštěvu Ledenic, ale už k ní bohužel nedošlo. V obecní knize návštěv můžeme číst jeho laskavé vyznání: „Mému milovanému místu – Ledenicům. Jsem šťastný, že jsem se znovu po tolika letech vrátil do milého města, se kterým mě spojuje mnoho překrásných vzpomínek.“
Jihočeská obec v něm skutečně zanechala velký dojem a on na ni nikdy nezapomněl. Stejně tak by Ledenice neměly nikdy zapomenout na slavného hosta a vzácného člověka, kterým Rostropovič bezesporu byl a který se nesmazatelně zapsal do jejich historie.