Přestože napsání publikace o Rudolfově bylo autorovým dávným přáním, její vznik podnítil kolega ze železnice a prakticky ji uvedl v život rozsáhlý projekt nakladatelství Paseka Zmizelé Čechy.

Výpověď patriota

„Vše inicioval můj kamarád Roman Kozák, který je autorem knihy o Volarsku. Nejsem historik, ale jako patriot se zabývám naším městem už dlouho. Chtěl jsem proto nejen vyplnit určité historické mezery, ale také podat výpověď o mém vztahu k Rudolfovu. Pro mě je to mystické město, které mě oslovuje svojí ztracenou atmosférou,“ říká rudolfovský rodák a autor mnoha dalších publikací a statí o historii města a zdejšího těžebního revíru.

Ačkoli cestu za částí historie prvorepublikového města doprovází příběh, za kterým jsou vzpomínky místního pamětníka doktora Zdeňka Procházky, těžiště knihy tvoří především fotografie, přibližující nejen atmosféru „německého ostrova“ na Budějovicku, ale také okolních přiléhajících obcí.

„Objevilo se spousta dalších do té doby neznámých fotografií, o jejichž existenci jsem jenom tušil. S jejich shromažďováním mně moc pomohli zdejší rudolfovští patrioti. Dalo by se říct, že téměř polovina fotografií v knize se objevila díky nim,“ prozradil propagátor zmizelých rudolfovských tradic, zakladatel naučné stezky Rudolfovo město a Hornického muzea v Rudolfově. Ve svém fondu, který se stal také důležitým zdrojem obrazové dokumentace ke knize, soustřeďuje Vratislav Klabouch materiály už více než deset let.

Zmizení kultury

„S německým obyvatelstvem zmizela samozřejmě také určitá atmosféra a kultura. Pro mě je mizení něco jako lidská pomíjivost, to je také mottem knihy. Rudolfov nezmizel v minulém století, ale už před čtyřmi sty lety, pak už jen stagnace navázala na zánik. Snažil jsem se zachytit něco ze specifičnosti tohoto městečka v jeho historickém vývoji,“ podotkl Vratislav Klabouch a dodal, že knihu dokončil po uvolnění z funkce starosty.
Zmizelé Rudolfovsko čeká křest a autogramiáda 1. dubna od 15 hodin v rudolfovské knihovně.