Třiatřicet tematických snímků fotografa Jana Bičovského doplněných srbskými, indonéskými, mexickými, skotskými, ale i například bolivijskými skautskými šátky a oficiálními i slavnostními znaky národních kontingentů mapuje především atmosféru čtrnáctidenního mezinárodního setkání skautů z celého světa, které se uskutečnilo loni v srpnu na několikasethektarovém tábořišti v anglickém hrabství Essex. Různorodost kultur a národů reprezentuje například snímek, který zachycuje zajímavé dění z české vesničky, kde zástupci České republiky učí ostatní aktéry akce lasovat, stavět stanové podsady, pracovat se stavebnicí Merkur nebo vyrábět drátěné šperky. Mezi 42 tisíci skauty ze 158 zemí světa přehlídku tradic a kulturreprezentovala naši zemi česká výprava, která byla se svými 285 členy největší od roku 1947.

„Moje kamarádka o skautingu vždycky básnila, mě to zaujalo a chtěla jsem to taky zkusit, takže třeba jako ostatní chodí na plavání, tak já chodila do skautu. Ale pak to začalo zasahovat do mého celého života. Baví mě být ve skupině lidí, kteří mají společné hodnoty, jako je třeba vzájemná komunikace nebo vztah k přírodě,“ říká studentka septimy Gymnázia Česká Lenka Kuboušková, která zastupovala jižní Čechy na XXI. Jamboree a je spoluorganizátorkou výstavy.

Dodává, že na počest výročí založení skautingu byl obnoven skautský slib, který přečetl vnuk zakladatele skautingu Roberta Badena-Powella, a dva vybraní skauti z každé země měli možnost strávit noc na místě prvního stanového tábora před sto lety na ostrově Braunsee. Výstava je ke zhlédnutí v Galerii Krajinská ve dnech: pondělí, středa a pátek a sobota dopoledne do 16. ledna.