Stoly se prohýbají pod skleněnými tácy s nejrůznějšími pokrmy a číšemi po okraj naplněnými vínem, celá společnost je svátečně ustrojena a za zvuků píšťal vcházejí do sálu vzácní hosté. A mezi nimi důstojně vyhlížející postava Viléma z Rožmberka nebo Jiří František August Buquoy či snad Josef Mayer?

Tak nějak mohla vypadat atmosféra bálu v dobách největší slávy novohradského sklářství. O její připomenutí se pokusí tuto sobotu první Skelmistrovský bál, který se koná v novohradském hotelu Máj. A proč právě s tímto názvem?

„Skelmistr byl ten, kdo určoval chod a běh sklářské huti a byl to vzdělaný člověk. Na Nové Hrady se vracíme proto, abychom připomněli historii a tradici výroby skla na Novohradsku. První sklářskou huť tam založil Vilém z Rožmberka a od něj ji převzal Petr Vok a k jedinému přerušení výroby došlo během třicetileté války a k obnovení s příchodem Buquoyů na novohradské panství začíná velký rozmach novohradského skla i nových skláren. Ze členů tohoto rodu pochází také osvícenec Jiří František August Buquoy a je tím, kdo vynalézá v roce 1817 černý a o dva roky později červený hyalit. Třetí jméno spojené se sklářstvím zní Josef Meyr. Byl jedním z prvních skutečných podnikatelů a skelmistrů na Novohradsku. Jeho pozdější rod založil například Lenoru nebo Adolfov u Vimperka,“ zdůvodnil právě jména tří hlavních patronů sobotního bálu spolupořadatel Milan Frajt.

Prozradil, že v průvodu úvodního ceremoniálu půjde na 90 kostýmovaných účinkujících a všechny tři důležité postavy historie skla budou předávat do rukou „současnosti“ šlechtické heraldické znaky. A v historickém duchu se ponese i celý program večera. Vedle dětského souboru Krumlovští pištci zpestří program barokními tanci skupina Campanello a své meče zkříží také Fedrfechtýři.

„Hrát nám bude nejstarší jihočeská kapela Babouci. Možná si ani neuvědomujeme, že jejich předchůdci zažili ještě lesní sklárny,“ dodal Frajt s tím, že historické představení zakončí řemeslná tombola. Návštěvníci se mohou těšit na hrnčířskou, kovářskou, řezbářskou či perníkářskou tombolu, kde představí své autorské kousky vynikající regionální řemeslníci. A kousek perníkového skla ve tvaru číše si každý účastník odnese na památku domů. Skelmistrovský bál je pořádán ve prospěch o. s. Bonaventa – dětského ateliéru skla a výtvarných řemesel.