V historickém jádru města stojí od roku 1932. Jenže v 80. letech byl původní interiér zničen a zahalila ho řada přístaveb. Nyní se Spolkový dům ve Slavonicích na Jindřichohradecku přestavuje. Jeho model reprezentuje Česko do konce června na festivalu architektury v Londýně. Na výstavě Atlas of the Unbuilt World se dostal mezi 60 architektonických modelů z celeho světa.

Obnovu domu řídí společnost Slavonická renesanční, která také stavbu vlastní. „Pozvání na London festival of Architecture považujeme za čest a úspěch, za potvrzení kvality architektonického plánu," řekla Olga Žampová, ředitelka společnosti, která je rovněž investorem přestavby. Ta bude stát zhruba 55 milionů korun, z nichž 90 procent pokryla dotace ministerstva životního prostředí.

Jde o další ocenění, které Spolkový dům Slavonice získal. Již před čtyřmi lety bodoval u Hlávkovy nadace. „Architektonická studie Spolkového domu ve Slavonicích vyniká civilností, citlivostí a kvalitou svého provedení. Pokouší se nabídnout seriózní odpověď na zásadní témata lidského společenství na malém městě, reaguje přiměřeně na historický kontext, nechce převracet, ani provokovat. Má potenciál stát se nástrojem kultivace, zdrojem radosti a poznání,"  shrnula komise Hlávkovy nadace.

Středověká hradba

Přestavba skončí letos na podzim a dům zároveň zahájí provoz. Nabídne environmentální vzdělávací programy a bude sloužit jako společenské zázemí města. Tento bývalý německý spolkový dům byl otevřen původně na půdorysu středověké hradby v jádru Slavonic. Jenže v 80. letech 20. století byl přestavěn na kino a jeho hodnota zásadně poškozena.

Na obnově pracují architekti Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Základní cíl – vrátit domu poslání společenského centra  – doplnili o nízkoenergetický standard. Cení si mj. toho, že padly plány na zbourání domu. Na projektu je zajímal vztah k jedinečnému historickému prostředí Slavonic. Přejí si, aby dům dobře sloužil obyvatelům města.

„Obnovu domu jsme navrhli tak, aby zapadl do kontextu místa a jeho architektura byla sebevědomá. Stavebně se nová, převážně betonová konstrukce provazuje se starým zdivem, což přináší mnohá atypická konstrukční řešení. Sledování proměny domu je radost," popsal architekt Štěpán Valouch.

Od prvních myšlenek na koupi a oživení „zchátralého slepence", jak se vyjádřila Olga Žampová, uplynulo již více než deset let. Spolkový dům je pro ni srdeční záležitost.

Dům promlouvá

„Je zdánlivě němým svědkem historie v jedinečném městě. Na plánu přestavby je pro mne nejdůležitější a zároveň nejzajímavější, jak se naplňuje zadání, aby dům promlouval, interpretoval místní dědictví," uvedla Olga Žampová.

Jako zásadní vnímá během přestavby dva momenty. Nejvíc ji překvapil objev mohutné středověké hradební zdi 
v základech Spolkového domu. Hradbu z opracovaných lomových kamenů objevili stavaři loni v červenci, důkladně prozkoumali a opět ukryli.
Krása hrubé stavby

„Stojí na ní severní obvodová zeď, nový dům tak vyrůstá ze starých základů. Druhým překvapivým momentem bylo odbednění posledního betonového bloku, kterým se vyloupla do krásy hrubá stavba domu," upřesnila Olga Žampová.

Otevření plánuje Slavonická renesanční o.p.s. na letošní listopad. Nabídne různé programy v různých prostorách: výuku žáků v učebně, výstavy na galerii a v sále patra, prohlídky domu, informace pro výletníky v Návštěvnickém centru Graselových stezek, prodej místních produktů, zpřístupní také knihy v badatelně.