Tu v letošním roce vyhlásil Jihočeský kraj pod záštitou radní Marie Hrdinové ve spolupráci s humanitární a mírovou organizací Stonožka – Hnutím na vlastních nohou, založeným Bělou Jensen, Češkou žijící v Norsku. Soutěž byla určena pro žáky druhého stupně základních škol a pro středoškoláky.
Před porotou se sešlo více než půl druhé stovky prací v podobě zamyšlení, příběhů, esejistického zpracování nebo básní či dokonce jakýchsi rozborových studií.

Nebezpečnost šikany si uvědomují

Podle zadání se účastníci soutěže snažili nahlížet na danou situaci z pozice pedagoga, policisty, ale i řidiče autobusu či kamaráda šikanovaného nebo dokonce přímo z pohledu agresora. Ať už mladí literáti zvolili jakoukoliv formu, bylo zřejmé, že jim problematika šikany není nejasná a že si uvědomují její nebezpečnost.

„Nejsilněji byla zastoupena kategorie devátých tříd – tam se zapojilo více než sedmdesát dětí, a pak osmých tříd, z nichž přišlo čtyřicet pět prací. Zdá se, že tuto věkovou skupinu oslovilo zadané téma nejvíce,“ říká Marie Pavlovská, koordinátorka projektu.

Pro porotu bylo velice těžké rozhodnout o nejlepších pracích z jednotlivých kategorií. Nakonec ale bylo vybráno 15 dílek, jejichž autoři převzali ocenění v podobě diplomů a knižních poukázek na začátku druhé červnové dekády přímo z rukou Běly Jensen a radní Marie Hrdinové.

Kdo si odnesl ocenění

Ve skupině 6. tříd si cenu včera odnesli Václav Švíka a Martina Bednářová (Jindřichův Hradec), ze 7. tříd Viktor Lesniak (Šumavské Hoštice) a Veronika Vávrová (Borovany).

Ve skupině 8. tříd zabodovaly Kateřina Kovandová (Dolní Bukovsko), Šárka Neřoldová (Český Krumlov) a Markéta Židová (Písek), v 9. třídách byly nejlepší Gabriela Gistrová a Lucie Mikešová (Cehnice), Simona Kubišová a Aneta Svobodová (Písek), Petra Milčická (České Budějovice) a Veronika Stankovská (Jindřichův Hradec).

Ze středoškoláků si vítězství vypsaly Hana Fraňková (České Budějovice) a Klára Kunclová (Volyně). Kvalita a angažovanost odevzdaných soutěžních příspěvků donutila porotce k rozhodnutí udělit ještě 10 čestných uznání, která putovala rovněž do různých míst kraje.

Smysl této soutěže však nebyl jen v literárním zpracování tématu, ale především v tom, aby se žáci a studenti zamysleli nad narůstajícím a zhoubným problémem, jakým šikana beze sporu je, dodávají k uvedené akci její pořadatelé.