V poezii, v kategorii již dříve oceněných psavců, si třetí místo vypsala Stanislava Bumbová z Českých Budějovic, která rovněž získala druhé místo v prozaické skupině „oldpsavců“. V próze autorů nad 23 let zabodoval Petr Soldát z Českého Krumlova, který se svou povídkou stanul rovnou na prvním stupínku vítězů.


Letošním ročníkem se Trapsavec, literární soutěž tematicky zaměřená především na téma přírody a vztahy člověka k ní, dožívá Kristových let. Již potřiatřicáté tak hodnotila dvoukolová porota příspěvky z poezie a prózy, kterých se tentokrát sešlo okolo 170.


V posledních letech se počet přihlášených dílek obvykle pohybuje okolo dvou stovek, i když Trapsavec pamatuje z totalitních dob také účast více než osmi stovek prací. Rozdělením Československa se soutěž díky pravidelné účasti slovenských psavců stala soutěží mezinárodní a nezřídka se v ní objevují i příspěvky autorů z jiných zemí Evropy, Ameriky či Austrálie. Každoročně se pak adepti pera zapojení do soutěže setkávají na podzimním trapsaveckém ohni, kde jsou vyhlášeny výsledky s ukázkami nejúspěšnějších prací, předány ceny a tradiční sborníček vítězných povídek a veršů. Nechybí ani kytary, písničky, přehlídka knih, CD a dalších literárních počinů tohoto žánru, výstavka fotoprací z jiné soutěžní disciplíny, neformální seminář a hlavně nekonečné a vášnivé diskuse….


V polistopadové době se pak podstatně rozšířily možnosti prezentace prací zapojených amatérských literátů jednak v trampských a příbuzných periodikách, jednak na internetových serverech či v rozhlase, ale také v rámci písničkových pořadů konaných na různých místech republiky.
„Myslím, že za plus trapsavecké soutěže lze považovat jak trvalá přízeň již známých jmen v tomto směru, tak pravidelné rozšiřování kruhu psavců stále o nové, mladé tváře,“ konstatovala při slavnostním ohni Iva Dracuela Spurná, hlavní garantka akce.


Za zmínku rozhodně stojí i fakt, že vše okolo této soutěže včetně cen a sborníků si zajišťují organizátoři sami bez jakéhokoliv grantu či jiné oficiální finanční dotace.


A potěšitelné je i to, že řada úspěšných autorů či novinářů vyrostla právě na Trapsavci.