Dobrovolníci při akci opravili několik set loutek, které vytvořily generace místních divadelníků a výtvarníků. Stovku si jich mohou v muzeu návštěvníci nejen prohlédnout, ale také si s nimi zahrát divadlo.

„V muzeu je šest malých scén, ve kterých budou mít návštěvníci možnost loutky nějak animovat, zkusit si zahrát jak s maňásky, tak s marionetami. Mohou si také sami vytvořit scénu, zkusit režii. Je tu i výstava stínového divadla,“ řekl iniciátor projektu a student pražské DAMU Janek Lesák. Muzeum na Žižkově náměstí spravuje město a vstup do něj bude zdarma.

Cílem projektu Loutkám jde Voživot bylo obnovit v Mladé Vožici tradici loutkářského divadla. Centrem akce byla zámecká zahrada, kde dobrovolníci denně loutky pod dohledem studentů opravovali. Zájem o akci byl podle Lesáka velký, přicházely celé rodiny, šilo se, žehlilo, opravovalo. Třeba oblečení loutek bylo prožráno od molů, protože posledních dvacet let ležely na půdě zdejší školy.

Každý večer se pak ve stanu v zahradě hrálo divadlo. Největší zájem byl o místní činoherní soubor Voživot. Podle Lesáka sehrál soubor za brutální bouře ve čtvrtek Stvoření světa. Atmosféra byla skvělá. Po vernisáži uvedl i svou první loutkovou premiéru Loutkám jde Voživot.

Divadlo se ve Vožici hrálo nejméně od roku 1929, dodnes tu existují pozůstatky tří loutkářských scén. Kromě jiného studenti našli také kulisy, které maloval významný český loutkář Ota Bubeníček, jenž ve Vožici zemřel.

Na projekt získali studenti stotisícový grant. Muzeum vzniklo i za podpory města v jedné z nejstarších staveb v centru, která sloužila jako strážní věž, zvonice a také sklad soli. Nad skladištěm bývala radnice a také městské vězení. Z ochozu bděli strážci nad bezpečností ve městě.