V padesátičlenném orchestru hrají hudebníci od jedenácti do dvaceti let. Všichni jsou žáky Základní umělecké školy Uničov. Jen dechovou sekci posilují učitelé a filharmonici u nástrojů, které se v uničovské ZUŠce nevyučují.

Zdroj: Youtube