Autorem prezentovaných snímků je šestadvacetiletý jihočeský fotograf Martin Šálek, který na Biologické fakultě JU dokončuje doktorandské studium.


Další Šálkovou vášní je cestování, takže oba pěstované koníčky dokázal báječně skloubit ve své osobité fotografické výpovědi. O impulzu, který ho před pěti lety nasměroval k fotografování, říká: „Snad to byl moment okouzlení člověkem, jedincem bojujícím o svůj čas, prostor a štěstí. Je čitelný všude – když jsem fotil na Ukrajině děti žijící na ulici, arménské rybáře či moderního člověka v západní civilizaci.


Pro mne je důležité navázat s lidmi vzájemný vztah, dozvědět se o nich co nejvíc, pochopit je… A dokázat se přiblížit k nim tak, aby přestali vnímat můj fotoaparát i mne jako cizí živel.“


V tuzemsku sleduje M.Šálek kontrast měst a venkova, záznam jediného dne v životě různých zájmových a profesních skupin či věci a děje vnímané z jiného úhlu. V cizině pak, preferující především lokace na východ od Rumunska, dává přednost zejména sociálnímu dokumentu.
Po své první cestě v pouštní oblasti Íránu se rozhodl podpořit jednu chudičkou tamní školu, takže všechno, co vydělal přednáškami, výstavou a prodejem fotografií z této akce, odvezl zpět do Íránu a nakoupil za to školní potřeby a vybavení pro jmenovanou školičku. V současnosti se připravuje na expedice do Afriky a Střední Asie.


Tvorbě Martina Šálka, který je také členem fotoklubu Vývojka, vládne černobílá fotografie, která podle jeho názoru lépe vyjadřuje emoce a nálady.
Výstava potrvá až do 10.srpna.