Prostor a umělecké dílo ve vzájemné sounáležitosti i ovlivňování se navzájem – takový zážitek vnímání aktuální prostorové situace přináší expozice švýcarského umělce Daniela Göttina v českobudějovickém Domě umění. Otevřel ji slavnostní vernisáží ve středu večer kurátor Michal Škoda.

„K dispozici jsem měl jen jednu fotografii a plánek. Je to společný koncept pro všech pět částí prostoru, které jsou z mého hlediska přece dost rozdílné. Důležité pro mě bylo, aby návštěvník zažil při průchodu všemi místnostmi pocit jednolitosti. Architektonicky to lze pojmenovat jako nekonečný kruh a jde také o proporce a prezentaci práce i prostor,“ říká šedesátiletý Daniel Göttin, který dokonale využil členitost a dispozici galerijních sálů.

Jeho jedinečnou schopnost tvůrčí manipulace s jednoduchým funkčním materiálem (pásky, polystyren, papír, lepenka, nátěrové barvy) potvrzuje fakt, že jeho práce jsou zastoupeny ve významných sbírkách, ale stávají se i součástí veřejných prostor řady nejen evropských měst. „Za pomoci černých lepících pásů tady vytvářím iluzi širokých prostor, které jakoby více otevírám, a jejich součástí jsou body v podobě barevných obrazů. Stejně tak páskové čtverce na zemi ovlivňují lidské vnímání natolik, že se až obáváte, jejich hranici překročit, abyste nespadli do vizuálního klamu,“ říká s úsměvem Daniel a ukazuje na část střední místnosti.

„Je to sám o sobě oddělený blok, což jsem posílil ještě poloprůhlednými páskami. Je to jak optická, tak fyzická hranice, kterou při chůzi kolem vnímáme jako pohybující se,“ dodává.

Výstava přeměny aktu dívání se v akt vidění potrvá do 5. dubna.