Aktuální téma Na silnici kupodivu oslovilo více chlapeckých účastníků, než bývá v soutěži obvyklé. Příjemným zjištěním bylo rovněž zapojení celé řady studentů z vyšší odborné školy automobilní a rozšíření žánrové palety prací o úvahy, studie či odborně podložená zamyšlení.

Hlavní cena – Jihočeská žabka, která je jakýmsi jihočeským literárním Oskarem a kterou vyrobil třebotovický keramik Jan Štark – byla tentokrát předána Pavlu Moravcovi (VOŠ a SP automobilní a technická, České Budějovice), který se svou prací obsadil první místo.

Na druhém stupínku se umístil Jiří Karlíček ze stejné školy a třetí příčka patří Elišce Fogašové (SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická, České Budějovice). Kromě toho byla udělena dvě čestná uznání – Zuzaně Pfefferové ze stejné školy jako je držitelka bronzového ocenění, a Filipu Kadlecovi ze strakonického gymnázia.

Součástí slavnostního předání cen bylo také čtení ukázek z vítězných prací a hudební vstupy českobudějovického písničkáře Zbyška Rašky.

„Soutěž, která se letos uskutečnila již pošesté, sleduje především podchycení zájmu studentské a učňovské mládeže o literaturu jako takovou, ale i její zapojení do aktivního tvůrčího procesu. Nemyslíme si, že objevíme nového Kainara, ale pokud výsledkem bude alespoň to, že se pár chlapců a děvčat začne hlouběji zajímat o prózu či poezii, splnilo naše snažení svůj účel,“ dodává Stanislava Bumbová, garantka soutěže, jejíž další ročník bude vyhlášen již na podzim tohoto roku.