Mezi jeho přátele patřili Mozart i Goethe. Víc než doma ho ale znají ve světě, byť se po něm jmenuje i jedno budějovické gymnázium. To by se teď mohlo změnit. Pod názvem Znovunalezená legenda bude v budějovické katedrále sv. Miluláše novodobá premiéra jeho neznámé mše Missa Solennis in B. Skladatel Vojtěch M. Jírovec ji napsal zkraje předminulého století, zazní po 166 letech od poslední reprízy a 8. listopadu od 15.30 hodin se představí asi 90 hudebníků. Symbolicky v katedrále, kde na varhany hrál sám skladatel i jeho otec.

K obnovené premiéře připravil dílo katedrální varhaník Karel Ochozka. Od svého předchůdce Karla Fráni věděl, že mše je v archivu zachována. Osudy budějovického rodáka Jírovce (1763 – 1850) jsou sice známy, skladatel sám napsal životopis, jeden německý muzikolog zpracoval jeho dílo, jenže: „Víme, že napsal dvě mše B dur, ale není dostatek podkladů, abychom tuto ztotožnili s jednou z nich. Buďto je to mše, o které se vůbec neví, anebo by mohla odpovídat té, kterou věnoval hraběti Esterházimu,“ říká 36letý Karel Ochozka, který dělá varhaníka v katedrále šestým rokem.

Skladatel Vojtěch Jírovec (1763 – 1850).Otazníků je dost. Neví se, jak se mše dostala do Budějovic, ani kdy přesně ji Jírovec složil. Zachovala se v jednotlivých partech, nejstarší je z roku 1820. Má základních šest částí. Opis, který ležel v archivu, vytvořil katedrální varhaník Wocet, nástupce Jírovcova otce, některé party přepsal krumlovský varhaník Karel Patka.

„Během přestavby katedrály jsme se do toho opřeli. Party se musely dát pod sebe, je tam i řada chyb daných přepisem, které jsou proti harmonii, musely se poopravit. Některé pasáže byly hůře čitelné,“ líčí Karel Ochozka, který mši věnoval dva roky práce.

Na deskách od partitury se píše, že se mše hrála na svátek Všech svatých 1. listopadu 1844 a 1849, od té doby se o další repríze neví. Jde o rozsáhlé dílo dlouhé 45 minut, určené pro velké obsazení. V neděli ji provedou Jihočeské pěvecké sdružení, Katedrální sbor, Borovanský chrámový sbor a komorní orchestr Collegium Musicum Budvicense. Hudebníci mši také natočí v Českém rozhlase a do Vánoc vyjde na CD.

Novodobou premiéru bude mít 8. listopadu mše Missa solennis in B v budějovické katedrále. Jde o dílo, které složil budějovický rodák Vojtěch M. Jírovec. Dlouho se na mši prášilo v archivu, kde ji zpracoval katedrální varhaník Karel Ochozka (na snímku).

„Těším se hodně, myslím, že koncert bude velmi hezký, jsem přesvědčen, že tam bude i řada chyb, které se ale nepromítnou do atmosféry,“ říká varhaník a dirigent Karel Ochozka.

Místo novodobé premiéry má symboliku. Skladatelův otec byl ředitelem kůru v budějovické katedrále, sám Jírovec zde hrál na varhany a říká se, že ho chodila poslouchat řada lidí. „Pocházel odsud a šel do světa, byl především znám mimo Čechy, měl přízvisko Božský šosák. Znal se téměř se všemi významnými lidmi své doby, s Mozartem, Haydnem, Goethem… Ale do Českých Budějovic se pravidelně vracel,“ říká varhaník.