Známý básník, spisovatel a překladatel Ludvík Kundera již další působivé verše ani vzpomínky nenapíše. V úterý ráno totiž zemřel ve věku devadesáti let. Mnoho let prožil v Kunštátě na Moravě, kde žil i jeho oblíbený František Halas a je zde také pohřben.

K mnoha oceněním, která si za tvorbu Ludvík Kundera zasloužil, patří i prestižní literární Cena Jaroslava Seiferta, kterou mu loni na podzim udělila Nadace Charty 77.

Do osmičlenné odborné poroty, která laureáta prestižní ceny vybírala, patřil také Michal Bauer z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

„Ludvík Kundera bezpochyby patří mezi nejzajímavější osobnosti české literatury už od 40. let až do současnosti čili víc než šedesát let,“ vysvětloval význam moravského básníka pro českou literaturu Michal Bauer.

„Objevuje se v různých uměleckých směrech a je zastoupen různými uměleckými žánry. Ludvík Kundera je básník, prozaik, dramatik, esejista, překladatel, takže jeho činnost je velmi různorodá. Myslím si, že jako laureát byl naprosto vhodnou osobností, protože Cena Jaroslava Seiferta je určena právě pro ty nejvýznamnější osobnosti v české literatuře,“ doplnil Michal Bauer, který na Jihočeské univerzitě přednáší českou literaturu dvacátého století a věnuje se také tvorbě skupiny RA, kde Ludvík Kundera ve 40. letech začínal.

Ludvík Kundera (22. března 1920 – 17. srpna 2010), mimo jiné znalec a editor díla Františka Halase a autor halasovské monografie, je v české literatuře přítomen od 40. let 20. století, i když s omezenými publikačními možnostmi v letech sovětské okupace. Loni získal Cenu Jaroslava Seiferta za celoživotní literární dílo, vydané ve Spisech L. K.