Kvůli koronaviru musela posádka Bechyně i Olomouc přijmout přísná bezpečnostní opatření, ale provoz všech třech podřízených praporů, i když v omezeném měřítku, jede dál. Pluk je neustále připraven plnit další úkoly ve prospěch českých občanů a státu.

VOJÁCI JAKO POSILA

V současné době působí 19 vojáků 151. ženijního praporu přímo na hraničním přechodu Strážný, kde od předminulé neděle podle nařízení vlády posilují policejní jednotky. Ženisté jsou rozděleni do třech skupin a střídají se po 12 hodinách.

V kombinovaných hlídkách společně s policisty a celníky kontrolují projíždějící řidiče, zda mají v pořádku doklady a také potvrzení od svých zaměstnavatelů. Činnost přiblížil velitel skupiny Jakub Vrbka. „Od sobotní půlnoci navíc musí předložit i formulář příjezdů a odjezdů do/z ČR. Do tohoto tiskopisu, který je volně přístupný na internetových stránkách, příslušník policie provede záznam o přejezdu osoby. Aby byla osoba považována za tzv. pendlera, musí splňovat podmínku v podobě minimálně tří přejezdů za týden přes hraniční kontrolu,“ doplnit informace přímo z místa poručík Jakub Vrbka.

Vojáci se proti nákaze chrání rouškami, brýlemi, rukavicemi a dalšími ochrannými pomůckami. Navíc si každý dovezl i ochrannou masku OM-90 a ochranný oblek JP-90.

STANY JAKO ODBĚROVÁ MÍSTA

153. ženijní prapor zase pomáhá na Moravě. Jak upřesnila vrchní praporčice Bronislava Smetková, v současné době propůjčil prapor své nafukovací stany i vojáky pro odběrové místo u Vojenské nemocnice v Olomouci. „Celkem jsme postavili tři stany, které hlídají tři vojáci přes den a dva v noci. Dva stany slouží jako triáž, což je směrování pacientů do nemocničního zařízení podle příznaků a délky jejich trvání, a jeden je přímo určený k odběru vzorků na infekční onemocnění Covid-19,“ upřesnila využití materiálu praporu. Dále poukázala na to, že jedna triáž je k dispozici nemocným i zdravotníkům v areálu vojenské chirurgie a druhá přímo u Klášterního Hradiska.

Dalším úkolem pro 153. ženijní prapor bylo vybudování terénních úprav na okraji Litovelska, oblasti postižené karanténou, kde pomohli svými stroji postavit logistické zabezpečení vojenské a 6. polní nemocnice. Toto odběrové místo i nadále zásobují pomocí cisterny C-180 pitnou vodou.

BEZPEČNOST A OCHRANA PŘEDEVŠÍM

Zkušenosti z hraničního přechodu Dolní Dvořiště mají už i čtyři vojáci obvaziště 151. ženijního praporu, kteří pomáhali hasičům a celní správě od 13. do 15. března. Skupina zdravotníků měla za úkol měřit teplotu u lidí ve vozidlech, kteří se vraceli zpátky ze zahraničí do České republiky. Po ukončení dvanáctihodinové směny, ve které se po dvou střídali, museli pokaždé projít u hasičů chemickou očistou. Ta nebyla dle velitelky odběrového týmu nadrotmistryně Lucie Vysoké vzhledem k situaci od věci.

„Hned první den v pátek jsme zachytili muže středního věku, který měl teplotu. Okamžitě jsme ho přemístili do speciálního stanu, kde musel počkat až do příjezdu rychlé záchranné služby, která ho odvezla na podrobnější vyšetření. Bezpečnostní opatření, která se týkají nošení ochranných pomůcek, jsou tady nezbytnou součástí,“ dodala velitelka odběrového týmu Lucie Vysoká

V současné době 15. ženijní pluk vyčleňuje z příslušníků 152. ženijního praporu šest osob a dva kusy techniky na případné zabezpečení dovozu zdravotnického či jiného materiálu, který by se týkal onemocnění koronavirem. Každým dnem navíc přicházejí stále nové a nové úkoly, které ženisté postupně plní.

Zuzana Králová