Na ploše asi 500 metrů čtverečních mějí bránit příliš silnému slunečnímu záření i dešti a chránit tak ledovec před táním. Každá z plachet váží 130 kg. Na horu letos spadlo rekordní množství sněhu, který byl po skončení lyžařské sezony rozmístěn právě na ledovec a vytváří mu přírodní štít.  Ten má být nyní zesílen zmíněnými plachtami.

Část studentů bude platit

Senát Keplerovy univerzity v Linci odsouhlasil poměrem hlasů 13:10 znovuzavedení studijního poplatku pro studenty ze zemí mimo Evropskou unii a tzv. délestudující, tedy ty posluchače, kteří maximální dobu studia přetáhli o více než dva semestry. Výjimku budou mít zaměstnaní posluchači a samoživitelky. Před hlasováním více členů senátu opustilo místnost, což bylo podle deníku OÖN rozdílně interpretováno – jako protest, nebo jako zdržení se hlasování, které umožnilo přijetí návrhu. Pokud by ústavní soud zavedení školného zrušil, budou peníze žákům vráceny.

„Univerzita předpokládá, že poplatky ve výši 363,36 eura za semestr bude muset platit 2000 až 2500 z více než 18 000 studentů," píše list. Do rozpočtu univerzity tak přijde kolem 1,8 milionu eur ročně.

Linec je sedmou rakouskou univerzitou, která se k poplatkům vrací. Váhají mimo jiné medicíny ve Vídni, Štýrském Hradci a Innsbrucku.

Poplatky 5000 šilinků (363,33 eura) byly v zemi zavedeny v roce 2000. V září 2008 byly zrušeny až na výše uvedené výjimky. Loni v červenci prohlásil ústavní soud tyto výjimky za neústavní a vládě dal do února čas na opravu. Ta tak neučinila. Podle právního posudku ministerstva hospodářství by tak univerzity mohly od března zavést poplatky autonomně.

Narkomanů přibývá

Kolem 4000 lidí je v Horních Rakousích závislých na opiátech, například heroinu. 1300 nemocných absolvuje toho času substituční léčbu. „Oproti roku 2007 je to nárůst o více než třetinu," píše deník OÖN.

Tuto léčbu poskytují v Rakousku i praktičtí lékaři. Po kritice odborníků v roce 2007 bylo toto jejich oprávnění omezeno podmínkou pokračujícího vzdělávání na vlastní náklady, což řadu praktiků odradilo a jejich počet v Horních Rakousích klesl z 200 na dnešních 50. Drogové ambulanci zemské nervové kliniky se tehdy počet klientů ztrojnásobil. Během pěti let se ale přes úbytek pracovišť podařilo zájem narkomanů o léčbu pokrýt, byť čekací doba je až osm týdnů.  Cílem substituční léčby je potlačení černého trhu s drogami, který přináší větší rizika. Z patnácti až dvaceti obětí za rok jen minimum procházelo substituční léčbou.

„Dá se říci, že se substitučním programem konkurujeme drogové mafii," říká zemský koordinátor. Zdůrazňuje, že náklady této léčby jsou desetkrát nižší než škody z nekontrolovaného zneužívání drog.

V Horních Rakousích zemřelo letos už sedm osob na následky ilegální konzumace drog, většinou v kombinaci s alkoholem, morfiem a utišujícími léky.