24. ledna se v rámci několikahodinového protestu v kanceláři zemského rady pro životní prostředí Rudiho Anschobera dvě osoby, mezi nimi obžalovaný, připoutaly. Demonstranti protestovali proti zapojení údajných pravicových extremistů do tzv. protiatomové ofenzívy vlády. Požadovali reformu tohoto dotovaného projektu nebo jeho zrušení a odstoupení Anschobera. Ten protestu nebyl přítomen, měl termín se špičkou Zelených.

Akce měla soudní dohry. Jak Deník informoval, Pöschková byla obviněna ze zneužití audionahrávek či odposlouchávacího zařízení, ale spor skončil vyrovnáním. Horní Rakousy dále přestaly podporovat Pöschkové spolek.

V nynějším řízení obhájce obviněných připomínal, že aktivisté věřili, že je Anschober přijme a budou s ním moci mluvit. Nikoho prý nerušili, chovali se trvale klidně, rozumně, přátelsky a čekali na příchod zemského rady. Přivolaná policie jim podle Pöschkové dokonce řekla, že že nemusejí odejít. Erwin Fuchs, který je u linecké policie příslušný ve věcech shromáždění, ale uvedl, že obviněné k setrvání nepovzbuzoval. Neměl v úmyslu ani kancelář násilně vyklidit, ale aktivistům přesto „relativně jasně signalizoval", že vzhledem k velkému zájmu médií by bylo opuštění místa žádoucí, popisuje linecký list. Podle dalšího zasahujícího policisty mu sedící demonstrant řekl, že by ho museli vynést.

Advokát na soudkyni apeloval, aby zohlednila cíle a motivy této „okupace" kanceláře – prý boj proti pravicovému erxtremismu a proti atomové energii. „Podle ní ale obžalovaní klasicky rušili domovní svobodu, jejich motivy nemohly takové počínání ospravedlnit," napsal deník OÖN. „Jedna Anschoberova spolupracovnice  nemohla po dobu akce v klidu pracovat. Zemi Horní Rakousy bylo znemožněno svobodně nakládat svým prostorem." Soud jim zakázal další podobné akce v prostorách zemské vlády a uložil jim uhradit náklady řízení. Rozhodnutí není pravomocné, obhájce obžalovaných se odvolal.

Na informaci OÖN reagovala řada čtenářů. Jeden z prvních napsal: „Nemá pühringerovsko – anschoberská kamarilla nic lepšího na práci, než aby takovouhle maličkost tahala před soudy? Jedna úřednice prý nemohla v klidu pracovat – no, doufejme, že ji nerušili ve spaní…  A odůvodnění, že nemohla svobodně užívat ten prostor! Tohle úřednické myšlení je tak drze hloupé, a lid k tomu mlčí… Kdy se probudíme a vyženeme tyto politiky z vlády?!"

Umlčí zvony?

Tato věž je prý příliš hlučná.V Neuschönau v okrese Freyung se Herbert Kössler, majitel hotelu Vitalesca poblíž kostela,  cítí rušen nočním zvoněním a písemně vyzval faráře Heinricha Erharta, aby je zastavil. „A zahrozil i soudem," píše deník PNP.  Hoteliér mu stížnosti hostů na „noční bimbání" potvrdil.

Farář požádal okresní úřad ve Freyungu o změření hluku, ale ten to odmítl. Mluvčí úřadu listu rozhodnutí odůvodnil tím, že žaloby proti odbíjení hodin jsou na rozdíl od liturgického vyzvánění občanskoprávní věcí a úřad zasahovat nemůže. Navíc důkazní břemeno leží na žalobci.

Lidé jsou manipulovatelní ke všemu…Naháči do barvy

Americký fotograf Spencer Tunick nechce při mnichovském operním festivalu nejen shromáždit a fotografovat před budovou opery tisíc lidí v rámci instalace „Prsten", ale chce je také pomalovat, rozšiřuje pasovský deník PNP svou nedávnou informaci. Aktéři mají být natřeni rudou nebo zlatou barvou a svými těly vytvořit wagnerovské motivy, jak sdělila Bavorská státní opera. „Je to báječná příležitost pro všechny zájemce o umění, kteří jsou příliš stydliví pózovat kompletně nazí," říká Tunick. „Jsem přesvědčen, že po nabarvení stud odloží, přece jen tak budou nějak krytí."

K nočnímu fotografování před operou se dosud přihlásilo na 2000 lidí. „Tvůrce, který už fotografoval masy naháčů před operou v Sydney nebo u Mrtvého moře, ovšem ze zkušeností počítá s nemalým počtem odpadlíků, a proto spolu s operou hledá další zájemce," uvádí PNP.  Mohou se hlásit na www.staatsoper.de/Tunick. Instalace je plánována na 23. a 24. červen.

Big Brother je práce

Kdo vyhraje v televizní show Big Brother, musí výhru zdanit jako příjem. To rozhodl nejvyšší finanční dvůr v Mnichově. Vítěz show RTL II v roce 2005 Sascha Sirtl byl finančním úřadem vyzván ke zdanění milionu eur, které tehdy vyhrál, a jeho žalobu proti rozhodnutí nyní odmítl finanční dvůr. „Účast na této show je tak pokládána za práci," píše PNP.

Finanční dvůr účast označil za „zdanitelný další výkon". S odůvodněním, že kandidáti jsou zavázáni pořadatelem k trvalé účasti v domě, musejí se během celého pobytu nechat filmovat a odposlouchávat a účastnit se různých soutěží s jinými účastníky."

„Rozsudkem finanční dvůr stanovuje, že účast v Big Brotheru není považována za hru nebo sázku," vysvětluje pasovský list. „Proto v tomto případě nejsou odměny osvobozeny od daně jako třeba výhry v loterii, nýbrž podléhají zdanění. Totéž platí pro výhry ve kvízových soutěžích jako Kdo bude milionářem."