Miloš Kunžvart je bývalým ministrem životního prostředí a externím poradcem prezidenta Miloše Zemana.

Mezi účastníky semináře na téma Současnost a budoucnost Národního parku Šumava, který se konal na Bučině a v Kašperských Horách, byl i bývalý ředitel národního parku Ivan Žlábek, starostové šumavských obcí nebo odborníci na lesnictví a ekologii.

Cílovým výstupem setkání je prohlášení, odeslané prezidentovi, předsedkyni Sněmovny, předsedovi Senátu 
a dalším zákonodárcům v době, kdy se projednává zákon o Národním parku Šumava. „Je dobře, že hejtmani Jihočeského i Plzeňského kraje 
i starostové šumavských obcí jsou na naší straně," zdůraznil Miloš Kužvart, který podobně jako další účastníci upřednostňuje v případě nutnosti citlivý zásah člověka na celé rozloze parku. „Nyní je vlivem kůrovce zcela uschlých 16 000 hektarů lesů, což je 30 procent z rozlohy parku," dodává Miloš Kužvart 
s tím, že při jeho odchodu 
z funkce v roce 2002 nebyla situace s kůrovcem alarmující.

„Škody na funkcích šumavského lesa jako složce životního prostřední činily v roce 2008 32 miliard korun a teď částka dosahuje až sto miliard," tvrdí soudní znalec Karel Simon, který stál v roce 1991 i u vzniku NP Šumava.
Účastníci semináře apelují na politiky, aby vyžadovali řádné prošetření hospodaření vedení Správy Národního parku Šumava v uplynulých letech. Zároveň vyzývají prezidenta Miloše Zemana, ať aktivně vstoupí do diskuse o konečném znění zákona o NP Šumava, aby nedocházelo k dalšímu poškozování přírodního a životního prostředí.