Na setkání se zástupci Antiatomového výboru zdůraznila, že vedle iniciativ spolkové země podávají antiatomová hnutí z občanské společnosti důležitý příspěvek k objasňování rizik jaderné energetiky. „Angažuje se v nich podle ní také mnoho dobrovolníků, kteří jsou přeshraničně propojeni a aktivní,“ napsal Volksblatt. S dovětkem, že „právně Horní Rakousy využijí všech možností proti novým reaktorům, prodlužování doby životnosti nebo konečným úložištím v blízkosti Horních Rakous“.

Rakouští „nepřátelé Rakouska“

Částečně k vysokým trestům odsoudil v pátek soud ve Štýrském Hradci po čtrnáctihodinové závěrečné poradě laického senátu hlavy 14členné skupiny členů tzv. „svazku států země Rakousko“, napsal Volksblatt. Jsou mezi nimi podnikatelé, učitelka mateřské školky atd. „Prezidentka“ uskupení Monika Ungerová (42), od dubna 2017 ve vazbě, dostala čtrnáct let, 71letý bývalý policista Jakob St. deset let („Takoví jsou holt, ti nacisté…“ utěšovala ho po výroku prezidentka), ostatní od devíti měsíců do tří roků, zčásti podmíněně. „Soudkyně hovořila o ,jasném signálu, že státu nepřátelská činnost nebude tolerována´.“

Proces začal 15. října, a už při prověrce osobních dat obvinění pronášeli formulace, kterých se přinejmenším tvrdé jádro přidržovalo až do konce. „Já jsem Monika z rodiny Ungerů, člověk z masa a krve, živě narozená…, ze štýrského Bad Blumau,“ uvedla podle předpisů spolku „prezidentka“, která „dirigovala od kuchyňského stolu 2300 odpíračů státu“ (OE 24). Soud jednal 28 dnů, průměrně devět hodin denně. Spis má 102 svazky po 300 stranách…

Podle obžaloby chtěla skupina „odmítačů státu“ zřídit vlastní státní útvar podle svých představ. Hodlali vytvořit přechodnou vládu z rakouské armády, kterou vyzývali k puči, a obsadit v ní všechny klíčové pozice. Pro jistotu měla Ungerová napsat Putinovi žádost o invazi ruské armády do Rakouska, jak napsal Süddeutsche Zeitung… Podle žalobce zůstalo při pokusu vytvořit vojenskou vládu „kvůli nedostatku spolupráce armády“.

„Svazek států“ měl vlastní poznávací značky automobilů a živnostenské listy, které si členové mohli koupit, než si uvědomili, že nemají žádnou cenu, píše dál Volksblatt. Stejně tomu bylo i se zanášením vlastnictví nemovitostí do tzv. zemské knihy, které mělo chránit před exekucemi. „Že to nefunguje, museli někteří poznat na vlastní kůži.“ Svazek vystavoval „autentizační karty“ nahrazující občanské a řidičské doklady.

Důležitou oporou prezidentky byl bývalý strážník, který viděl jako svou úlohu její ochranu. Od svých idejí neustoupil ani na krok, stejně jako někteří další z tvrdého jádra. „U jiných ale bylo brzy patrné odvracení se od ideologie skupiny, zjevně nechtěli za žádnou cenu následovat svou šéfovou do vězení,“ napsal list.

Žalobce hovořil v závěrečné řeči o „vraždění právního státu“, obhájce označoval jednání svých mandantů za „hrubou nepřístojnost, ale ne nebezpečnou“. Soud uznal dva hlavní obžalované pokusem o navádění k velezradě (a dalšími 33 žalovanými činy), šest dalších obvinění z téhož činu zprostil. Všichni ale byli odsouzeni za vytváření protistátního uskupení, jednotlivě pak i za útisk vlády nebo jejích členů, podněcování ke zneužití úřední pravomoci a těžký podvod, všechno ve fázi pokusu.

„Činy mířily masivně proti zařízením Rakouské republiky,“ řekla soudkyně závěrem. Obžalovaní se podle ní pokoušeli otřást základními hodnotami republiky. „Prezidentka“ zvolala, že tu jde o „genocidu“, a okamžitě se odvolala do všech výroků rozsudku.

Země ilegálního hazardu

Horní Rakousy jsou nadále vrcholovým místem ilegálního hazardu, napsal Volksblatt. Finanční policie sice loni nestáhla z provozu ani z poloviny tolik přístrojů jako předloni, kdy jich bylo rekordních 1109, ale čísla jsou stále pozoruhodná, uvedl list.

Při 214 kontrolách bylo přezkoušeno 275 podniků. To vyústilo ve 225 příkazů peněžitých trestů v celkové výši přes 9,6 milionu eur. K tomu bylo zabaveno 437 automatů, cituje deník šéfa finanční policie Wilfrieda Lehnera.

V celém Rakousku bylo loni při 909 kontrolách v 918 podnicích uloženo 834 sankcí v celkové výši 33,84 milionu eur a zabaveno 1739 automatů. Ilegální provozovatelé kontrolorům jejich práci komplikují jak mohou. Dveře k herním místnostem jsou pod elektrickým proudem, přístroje zabetonovány do podlahy nebo tak preparovány, aby při otevření stříkaly dráždivý plyn. Zhruba před rokem se hráči shromáždili před privátními obydlími kontrolorů, aby na ně vytvářeli tlak, popsal list.

Vypověděli těhotnou

Třicetiletá Palestinka, narozená v Sýrii, kde se stala učitelkou a odkud před třemi roky utekla, byla v tomto týdnu – ve třetím měsíci těhotenství – zatčena v jednom pasovském azylovém domě a převezena do vypovídací vazby v Eichstättu, napsala PNP. Jejího syna v předškolním věku od matky oddělili a předali do sirotčince. Rodina má být dopravena do Lotyšska, státu Evropské unie, který jí první poskytl mezinárodní ochranu. Otec dítěte a manžel matky se ze strachu před odsunem vytratil. Bavorská rada pro uprchlíky uvedla, že případ je „exemplární pro bavorskou praxi zvyšovat počet odsunutých běženců s maximální bezohledností“. Rada prý zjišťuje přibývající brutalitu pokusů o vypovězení.

Uměle chovají perlorodky

A možná v ní bude perlička…Zdroj: Deník/repro PNP

Nová chovatelská stanice v Horním Francku vykázala ve spolupráci s českými ochránci první úspěchy – koncem roku 2018 „sklidila“ svých prvních 3000 mušlí, řekl vedoucí projektu Wolfgang Degelmann ze svazu ochrany přírody v PNP. Nyní běží druhý chovný cyklus.

„Perlorodky říční jsou v Německu léta označovány za ohrožené vyhynutím,“ dodává list. V Regnitzlosau (okr. Hof) začali s chovem v září, ve druhém projektu v Pasově bylo dosud vysazeno 650 mladých mušlí do dvou toků. Pečují tu o dalších 2000 kusů.