Společnost provozuje také dálkovou a zájezdovou dopravu a má vlastní cestovní kancelář CK Saturn. Roční obrat firmy je nad tři sta milionů korun.

Již z principu je veřejná doprava šetrná k životnímu prostředí víc, než kdybychom se všichni přepravovali osobními auty. Veřejnou dopravu využívají také ti, kteří nejsou schopni sami usednout za volant. Tedy pro příklady odpovědného chování tady nebudeme muset chodit daleko. Každopádně třicet procent vozového parku tvoří malé autobusy, některé z nich jezdí na k přírodě šetrnější stlačený zemní plyn. Letos se firma podílela na otevření stanice na stlačený plyn (CNG) 
v Písku, v plánu jsou stanice v Českém Krumlově a Vimperku.

O současnosti i záměrech do budoucna společnosti ČSAD autobusy jsme hovořili s jejím generálním ředitelem Vladimírem Homolou.


Do života jste přivedli projekt optimalizace veřejné dopravy. 
V čem spočívá hlavní smysl tohoto projektu?
V současné době stále více lidí musí za prací dojíždět. Přemisťujeme se auty a vedle nás jezdí autobusy, mnohdy jsou prázdné. A jaký je hlavní důvod toho, proč lidé přestávají využívat veřejnou dopravu? Jestliže autobus musí zajíždět z páteřní linky do okolních vesnic, prodlužuje se doba nutná k ujetí dvou cílů na hlavní trase. Proto jsme začali páteřní linky napřimovat a tím zrychlovat dobu jízdy.
Znamenalo to totální změnu dopravní technologie. Výsledkem je, že se začínají cestující k veřejné dopravě vracet.

V tu chvíli zřejmě nejsou spokojeni potenciální cestující z okolí hlavních linek. Co nabízíte jim?
Svozy na páteřní linky zajišťujeme také, ale malými vozy od osmi do dvaadvaceti míst. Tento svoz se děje 
v pravidelném režimu podle jízdního řádu, případně na zavolání.

Na zavolání? Jak si to můžeme představit?
Dříve se stávalo, že autobus odbočil z hlavní linky, ale ve vesnici, kam zajel několik kilometrů navíc, nikdo nenastupoval, ani nevystupoval. Jízda velkým autobusem byla zbytečná. Nyní kromě pravidelných svozů malými vozy jsou v jízdním řádu spoje, u nichž najde cestující logo telefonního sluchátka. To znamená, že může na příslušné číslo zavolat a v podstatě si spoj objednat. V červnu to budou dva roky, kdy jsme s tímto ojedinělým projektem začali, a funguje to.

Nejen že jste zrychlili přepravu, ale předpokládám, že jste 
i ušetřili nějaké peníze.
Máte pravdu, přeprava menšími vozy je levnější, navíc nejezdíme tolikrát zbytečně. Za uspořené prostředky jsme mohli naopak navýšit počet spojů na páteřních linkách, čímž jsme opět dali možnost většímu počtu cestujících využívat naši dopravu pohodlněji a rychleji.

Je tento projekt běžný u jiných českých dopravců?
V 70. letech s tím začali 
v USA, o dvacet let později 
v Holandsku. Podobné projekty známe z Rakouska, ale náš systém silných páteřních linek je propracovanější. Nyní připravujeme s docentem Zdeňkem Žemličkou, jednatelem Jikordu (Jihočeský koordinátor dopravy, společnost zřízená Jihočeským krajem, pozn.redakce) vznik vědecké skupiny pro veřejnou dopravu a společně chceme projekt popularizovat a být mu nápomocni. Zkoušíme v praxi to, co by mohlo sloužit i jinde.

Jste aktivní firmou i v sociální oblasti?
Máme zájem na tom, aby zvláště mladí lidé se zapojovali do kulturních a sportovních aktivit. Je to nutná součást života. Podporujeme mladou generaci od mateřských škol až k vysokým školám. Poskytujeme dopravní slevy, umožňujeme i cesty studentů do zahraničí, modernizujeme zařízení ve školách. Umožňujeme praxe učňů a studentů. Připravujeme zavedení služby hostesek na dálkových trasách. To bude opět možnost, jak se mohou v praxi učit komunikaci se zákazníky. Využíváme 
i naši cestovní kancelář Saturn a poskytujeme slevy mladým lidem.