Událost organizuje Andreas Berger, stále držitel rakouského rekordu v běhu na 100 metrů. „Loni jsme začali s kategoriemi ,zamilován´, ,zasnouben´ a .oddán´. To zafungovalo super, měli jsme na 200 účastníků. Pro letošek jsme vypsali ještě čtvrtou kategorii - ,blind date´: lidé se přihlásí jako singly a my je dáme dohromady. A možná z toho něco vzejde, kdo ví," říká Berger.

I tento „závod" má vyhlášení vítězů, ale prý jen proto, že „něco takového k běhu zkrátka patří". To hlavní je tombola účastníků. Zamilovaní mohou vyhrát čtyřdenní pobyt v Paříži ve dvou, zamilovaní snubní prstýnky v hodnotě 10 000 eur, sezdaní „generační klenoty", zpravidla se safírem nebo rubínem, vylosovaný účastník „naslepo" bude oceněn pozváním firmy Almdudler ke krojovanému bálu do Vídně včetně přenocování. Po losování pořadatelé všechny lístky shrnou a finální vylosovaný dostane Smart jako auto pro dva. Berger v OÖN připomíná, že je tu šance 1:200, a už jen proto se vyplatí do Gmundenu se jít proběhnout… Startovné pro dvojici je 54 eur, pro „blind date" 28. Každý účastník dostane tričko, startovní číslo, dárky, občerstvení po běhu a lístek na loverun-party v gmundenském městském divadle.„To je taky důvod, proč máme jen 400 startovních míst – víc by se do divadla nevešlo," dodává Berger. (www.loverun.at)

Poslední odpočinek v lese

Lesní správa knížectví Schaumburg-Lippe otevře v sobotu 4. června ve Styrlingu u Klausu první lesní hřbitov v Horních Rakousích. „Pak také budou i v naší zemi možné pohřby mimo hřbitovní zdi, doprostřed přírody," říká v OÖN vedoucí správy Michael Kornek.

Má to svá pravidla. Zesnulý musí být zpopelněn a ostatky smí být uloženy k patám stromů jen v biologicky rozložitelné urně. Hrob nesmí být upravován, to podle Korneka přebírá příroda. Vzhled lesa musí zůstat stejný. To také znamená, že na hrobě nesmějí být umisťovány květiny a svíčky. Velikost a forma tabulek se jmény zesnulých je jednotně decentní.

Odpadající povinnost starat se o hroby předků je podle správce jedním z důvodů, pro který se pozůstalí pro tento způsob pohřbení rozhodují. Roli ale hraje i to, že lidé se dnes znovu vracejí k přírodě. Navíc je tento způsob ukládání nebožtíků značně levnější než pohřbení na hřbitově. Stojí různě – jsou stromy prodávané exkluzivně rodinám nebo kruhu přátel. Místa u „společného stromu", u jehož kořenů mohou být pochováni zesnulí, kteří za života neměli nic společného, stojí od 850 eur, místo na louce 600 eur. Náklady pohřbu činí 300 eur. (www.waldfrieden-steyrling.at)

Lesní správa knížectví Schaumburg-Lippe už osm let provozuje lesní hřbitov v sídle rodu v Bückeburgu v Dolním Sasku, dodávají OÖN.

Uvolnili nedělní práci

Krátce před letní sezonou se rakouské vládní strany dohodly na výkladu zákona o zákazu práce o nedělích a svátcích, resp. o povolování výjimek. Jak poznamenal linecký deník Volksblatt, má ulehčit rodinným podnikům především v turistice včetně gastronomie. „Aby mohly pokrýt špičkové časy, mohou v nich nyní rodinní příslušníci legálně vypomoci bezplatným a krátkodobým záskokem," píše list.

Dohoda přiblížila zákon praxi. Nyní má být u všech rodinných příslušníků předem předpokládáno, že se jedná jen o výpomoc, a ne o pracovní poměr. K tomu byl okruh z původního výčtu partner, děti a částečně rodiče rozšířen i na prarodiče, sourozence a rodiče generálně, vypočítává deník.

Jak řekl mluvčí ÖVP pro turistiku Gabriel Obernosterer, zásada bezplatnosti není porušena v případech, že rodinný příslušník přijme kapesné do 30 eur nebo dostane grátis občerstvení. Mluvčí ÖVP pro hospodářství Peter Haubner míní, že nyní tedy konečně nastala v branži právní jistota a byla odstraněna tzv. šedá zóna.

Hospiců je málo

Nejen Česko se potýká s nedostatkem hospiců. V Dolním Bavorsku například je v nich jen 20 lůžek a s rostoucí známostí těchto zařízení se prodlužuje řada čekatelů. V pasovském deníku PNP na problém upozornil Stephan Behn (65).

Jednoho večera mu z pasovské kliniky zavolala manželka, která podle něho vždycky zůstávala klidná a realistická i poté, kdy jí několik měsíců předtím překvapivě diagnostikovali rakovinu žaludku v konečném stadiu. Tentokrát v telefonu vzlykala: Vyhazují mne odtud. Kam mám jít?! Já odtud nechci…
Důvodem bylo, že paliativní stanice kliniky pro opatrování nevyléčitelně nemocných jako Ingeburg Behnová slouží v zásadě ke zmirňování symptomů chorob a bolestí, ale ne k tomu, aby pečovaly o lidi tak dlouho, než zemřou, vysvětluje PNP. Paní Behnová tam ležela už řadu týdnů. Průměrná doba pobytu pacienta tady je ale jen jedenáct dnů a stanice lůžko potřebovala pro nové nemocné. Lékaři tedy zkoušeli zorganizovat pro tuto pacientku jinou možnost umístění.

V celém Dolním Bavorsku jsou nyní jen dva hospice – v Niederalteichu v okese Deggendorf a ve Vilsbiburgu v okrese Landshut. Dohromady v nich má místo 20 umírajících. Stephanu Behnovi prý připadlo jako výhra v loterii, když jeho paní jedno z těchto míst dostala díky velkému angažování se lékařů a sester pasovské kliniky. Byla pak zhruba půl měsíce v poslední péči hospicu v Niederalteichu.

„Že žadatel místo dostane, není žádnou samozřejmostí," pokračuje PNP. Cituje dr. Ulricha Krüningera, ředitele hospicu sv. Uršuly Niederalteich: „V minulých třech měsících jsme měli většinou plno.Na volné místo čekali zpravidla tři lidé…" A ještě víc trpělivosti potřebovali žadatelé do hospicu ve Vilsbiburgu, dodává PNP. Tam čeká na lůžko až 14 pacientů…

Obušky policistům

Bavorská policie má být dozbrojena novými teleskopickými obušky. „Chceme, aby se naši lidé mohli lépe bránit," říká v PNP ministr vnitra Joachim Herrmann. Hlídkoví policisté budou obušky nosit na opasku. Herrmann chce v červnu požádat kabinet o uvolnění čtyř až pěti milionů eur na pořízení kolem 30 000 těchto zbraní. „I když jsme nejbezpečnější zemí Německa, chceme standard zvyšovat. K tomu potřebujeme dostat peníze," říká ministr.

Za zvířecími otci

Ke Dnu otců v neděli 12. června nabídne linecká zoo od 15 do 16 hodin rodinám speciální prohlídku s průvodcem soustředěnou na „zvířecí" otce a jejich příspěvek k výchově mláďat..

Buletin magistrátu připomíná, že u mnoho druhů se samci překvapivě věnují potomkům. Nade vše milujícími otci jsou třeba pštrosi nandu, kteří se starají o stavbu hnízda, líhnutí a další výchovu drobotiny. Opakem jsou třeba samci javánských opic, opravdoví „machos". Půl napůl je to i čápů, kde se o kuřata starají oba rodiče.

Zájemci o tuto speciální prohlídku linecké zoo se mohou ohlásit na office@zoo-linz.at. Exkurze je zahrnuta v normálním vstupném.