Pasovský deník PNP popsal případ tohoto druhu, který vyvolal nevoli mnoha sdružení. Spolkový finanční dvůr (BFS) odmítl přiznat zednářské lóži v Severním Porýní-Vestfálsku obecnou prospěšnost, protože se deklaruje jako „na vlasteneckých a křesťanských základech spočívající sdružení pravdymilovných a čestných mužů“. Tímto rozhodnutím přišli zednáři o všechny daňové výhody – nižší daň z obratu a podobně.

Stanovy lóže sice formulují jako cíle podporu křesťanské víry, „všeobecné lásky k člověku“ a vyzdvihování mravnosti, ale „vyloučením žen z členství ona všeobecnost podporována není“, argumentoval soud. Zednářský rituál je otevřen jen mužům. „Pro nejvyšší německý daňový soud je tedy jasné: Spolek nemůže být obecně prospěšný, jestliže jedno pohlaví jednoduše vynechává,“ píše PNP.

Pokračuje, že pro Franze-Josefa Gotzlera, guvernéra lóže „U spojení tří řek“ v Pasově, není rozhodnutí překvapivé. O problému prý věděli od začátku, proto při zakládání lóže ani o statut obecně prospěšného sdružení nežádali. Takovým by ovšem podle něho mohl být podpůrný zednářský spolek, který by přijímal i ženy. Připomněl také, že obecně prospěšnou byla uznána organizace zednářské pomoci (BFH) jako charitativního zařízení Spojených velkolóží Německa.

„Nejde ale výlučně o zednáře,“ uvádí PNP. Tisková zpráva BFH říká, že rozhodnutí by se mohlo vztahovat i na další spolky, které si nárokují obecnou prospěšnost, ale druhé pohlaví „bez věcného důvodu“ z členství vylučují, jako třeba bratrství ostrostřelců, mužské či ženské pěvecké sbory a podobně.

Poslanec zemského sněmu za CSU Thomas Goppel, prezident Bavorské hudební rady, míní, že rozhodnutí nelze přenášet do sborového zpěvu. Má je za absurdní, ale při „ústavním novomyšlenkářství“ i na nejvyšších soudech je nelze vyloučit, jestliže se společnost takovým názorům nebrání. Připomíná, že mužské a ženské pěvecké sbory v době vznikání před více než sto lety byly předstupínky demokracie. Zakladatelé byli zcela jinak motivováni, než jim dnešní soudy podsouvají. Tehdy podnikali obrovské kroky ke zrovnoprávnění pohlaví, k připuštění existence ženských, chlapeckých a mužských sborů, mobilizovali vysoce vítanou dobrovolnou činností ostatní ke spolupráci, „posilovali dobrý tón“ ve společnosti a tím přispívali k její integraci, a ne k rozdělování. K tomu by podle něho měli přihlížet soudci i dnes.

Poslanec Bundestagu za CDU Patrick Sensberg míní, že není možné srovnávat jen dovnitř směřující aktivity jedné zednářské lóže s aktivitami spolků, které působí na veřejnost, daleko za okruh svých členů. Podle něho je hloupost házet dobrovolně se angažujícím klacky pod nohy.

Christoph Wäger, tiskový mluvčí BFH, naopak opakuje, že kdo vylučuje polovinu obyvatelstva, musí nerovné zacházení věcně odůvodnit, pokud žádá o přiznání obecné prospěšnosti. BFH podle něho není v žádném případě přesvědčen, že je velký rozdíl mezi svobodnými zednáři, ostrostřelci a sbory. Jinak je podle finančního dvora třeba pojednávat sdružení, která výlučně sledují dobročinné a náboženské cíle. K nim soudy počítají výslovně některé církevní řády, kterým obecná prospěšnost a daňové úlevy náležejí, aniž by o takový statut zažádaly.

Bärbel Benkenstein-Matschinerové, předsedkyni Německého katolického svazu žen v biskupství Pasov, není známo, že by se kdy o tomto problému diskutovalo na zemské či spolkové svazové úrovni. Členy (pardon, členkami – pozn. red. Deníku) spolků tohoto svazu jsou výlučně ženy, ale jejich pestrá charitativní nabídka přichází k dobru oběma pohlavím. „Kdyby byl rozsudek aplikován i na spolky, které jako my působí hluboko do veřejnosti, byla by společnost o mnoho chudší,“ míní. Rozhodnutí označuje jako za vlasy přitažené, protože „odlamuje“ široké oblasti dobrovolné angažovanosti.

Obdobně to vidí Ludwig Bauer, mistr Lamplova bratrství v Pasově, nejstaršího ještě existujícího občanského sdružení v Německu s více než 700letou tradicí. Jeho členy byli lodníci a přepravci soli. Název se odvozuje od Magnuse Lampla, který v roce 1604 tomuto spolku jako pasovský občan začal sponzorovat výroční srazy „truňkem“. Dnes je hlavním úkolem „Lamplů“ podporovat chudé spoluobčany, kteří hlasitě nevolají o pomoc, ale schovávají se a za svou nemajetnost se stydí, píše PNP. Každoročně jim spolek přispívá asi 30 000 eury, v roce 2013 pomohl 80 000 eury také poškozeným povodní. Stanovy říkají: „Členy mohou být muži, kteří už více let v Pasově bydlí nebo pracují a kteří už posloužili k obecnému blahu bratrství.“ Bauer usuzuje, že v případě zednářů předcházel rozhodnutí specifický přezkum, jehož zjištění nelze jednoduše aplikovat na jiné spolky. Pokud by Lamplovo bratrství statut obecné prospěšnosti ztratilo, muselo by to prý udělat jako dobročinné kluby Rotary a Lions – založit podpůrný spolek nebo fond, uzavírá list.

Na snímku jsou někteří významní členové bratrstva – vlevo dr. Ludwig Bauer, vpravo prof. dr. Johannes Egon Greipl, mezi nimi Wolfgang Beck, dr. Christian Schropp a dr. Michael Bär. K bratrstvu patří mimo jiné také zvonař Rudolf Perner, primátor Jürgen Dupper či vydavatel Neuen Presse Verlag dr. Axel Diekmann. Více na http://lamplbruderschaft.de.

Stříbrná orlí rodinka

Řezbářova orlí rodinka.Zdroj: Deník/repro

Herbert Danzer (37) z Kirchhamu se poprvé zúčastnil mistrovství Rakouska v řezbě motorovou pilou v Ulrichsbergu v rámci veletrhu Šumavy. Během tří dnů vyřezal ze surového dřeva „orlí hnízdo“ se dvěma rodiči, kteří krmí dvě mláďata, a myší. Získal s ním titul vicemistra.

Povoláním sociální pracovník si vyřezávání motorovou pilou oblíbil už v mládí v rodinné pile, píší OÖN. „Před publikem už jsem pracoval, ale soutěže jsem se ještě nezúčastnil,“ řekl. Linecký list dodává, že kdo by se od stříbrného řezbáře chtěl naučit, jak se mrtvé dřevo pilou budí k novému životu, může se přihlásit do jeho workshopu příští rok v Cumberland Wildparku v Grünau Více na www.motorsagla.at.

Přidali si šest hodin

Jak náš web informoval, v sobotu v 15.11 hodiny překonali hráči metané SV Neureichenau (okr. Freyung) světový rekord v nonstop metání časem 34:10:47 hodiny a pokračovali ve vylepšování svého výkonu. Poslední hod vyslali ve 21.05 a starý zápis v Guinnessově knize rekordů výkonem 40:05:43 hodiny vylepšili opravdu výrazně, dodává PNP.

Jak získat lékaře na venkov

Podpůrný program bavorské vlády k zajištění zdravotní péče na venkově představený v srpnu 2012 pokračuje s cílem získat pro působení v menších obcích odborníky mimo jiné dotacemi studentů medicíny. Během prvních pěti let tak podle ministryně zdravotnictví Melanie Humlové projekt poskytl podporu stávajícím 351 lékařským praxím a 117 studentům, kteří se zavázali později na venkově pracovat, píše PNP. „Čistě matematicky by tak mohla být každá čtvrtá bavorská obec zabezpečena jedním mladým lékařem,“ uvedla Humlová. Podle ní přibylo díky této podpoře na venkově už 280 domácích a 71 odborných lékařů, mezi nimi deset psychiatrů mládeže a 50 psychoterapeutů.

Pro program bylo vyčleněno dosud kolem 27,2 milionu eur, dvojitý rozpočet 2017/18 počítá s dalšími 11,2 milionu. Ministerstvo podporuje například praxe domácích a odborných lékařů, kteří se přestěhují do obcí s méně než 20 000 obyvateli, dotací až 60 000 eur. Psychoterapeuti mohou dostat až 20 000 eur, přesídlí-li do místa s maximálně 40 000 obyvateli. Stipendium dostávají studenti, kteří se zaváží k odborným praktikům na venkově a ještě pět let tam pracovat.

Podle zemské jednoty pokladničních lékařů je více než třetina domácích (praktických) lékařů v zemi starších 60 let a v tomu odpovídajícím čase svou činnost ukončí. Ze 414, kteří v Bavorsku odešli loni do důchodu, nenašlo zpočátku 87 nástupce.

Panna Maria „rozdělující“

Svátek Nanebevzetí Panny Marie v úterý 15. srpna rozděluje Bavorsko, píše PNP. Především v jižních částech země slaví katolíci tento svátek s tradičním požehnáním bylinám, léčivkám a klasům svázaným do kytiček na znamení úcty ke stvoření a boží náklonnosti k lidem, jak uvedo mnichovské arcibiskupství. V evangelicky raženém severu naopak musejí lidé normálně do práce. Rozhodujícíje podíl katolíků na obyvatelstvu obce – kde mají většinu, tam se slaví svátek, kde je víc protestantů, jsou podniky, prodejny a úřady otevřeny.

Podle statistického zemského úřadu bude Nanebevzetí Panny Marie letos zákonným svátkem ve 1704 ze 2056 obcí. Mají jej i v Mnichově, Augsburgu, Würzburgu, Řeznu a Ingolstadtu. V Norimberku, Fürthu a Erlangenu budou mít všední den - „k velké radosti maloobchodníků, protože mnoho lidí ze sousední katolické Horní Falce využije dne volna k nákupům kolem Norimberka“, uvedla PNP.

2200 km na kole za tři dny

Jel 2200 kilometrů tři dny a něco.Zdroj: Deník/repro

Devátý ročník Race Around Austria, cyklistického nonstop závodu na 2200 kilometrů s převýšením 30 000 metrů kolem Rakouska (náš web informoval), vyhrál při svém třetím startu v tomto nejtěžším cyklistickém podniku Evropy 48letý Němec Markus Hager. Jel tři dny a 20:28 hodiny. Celkově si udělal jen dvě hodiny přestávek. Loni byl v RAA třetí. Druhý při své premiéře byl Lucemburčan Ralph Diseviscourt (41), loni čtvrtý v Race Across Amerika. Třetí skončil Rakušan Lukas Kienreich ze Štýrského Hradce.

Brazilka Genovesiová objela zemi za pět dnů.Zdroj: Deník/repro

Ze tří startujících žen byla v cíli první Brazilka Daniela Genovesiová po pěti dnech a čtyřech hodinách.