Jak naložit s azylanty?

Příliv azylantů do Rakouska neustává a spolkové země pro ně nemají dost ubytovacích míst. Ministerstvo vnitra proto sahá k nouzovým opatřením. Například „obětovalo" tělocvičnu zemského policejního ředitelství v Linci. Už je v ní umístěno čtyřicet polních lůžek Červeného kříže, mezi něž ještě budou umístěny paravany k zajištění alespoň minima intimity, píší OÖN.

Tady si azylanti moc nezacvičí…„Pomáháme rádi," chlubí se v listě David Furtner z tiskového oddělení policie. Jejich nabídka prý ale platí jen pro čtyři týdny, po které budou tréninky jednotek v náhradních prostorách.

Zemští radové příslušní k azylovým otázkám diskutovali s ministryní, jak běžence pružněji rozmisťovat. Mikl-Leitnerová navrhla, aby v budoucnu bylo do 48 hodin už v místě zastižení uprchlíka rozhodnuto, jestli bude moci požádat o azyl. Pokud ne, měl by být dopraven do Traiskirchenu nebo do Thalhamu, dosavadních stálých záchytných center běženců. Ostatní by měli přejít rovnou k ubytování do jednotlivých zemí. Tam by měly být obce podle daného klíče povinovány uprchlíky převzít. „Každá by musela převzít jednoho běžence na 266 obyvatel," uvádí linecký list. S tím souhlasí například linecký starosta Klaus Luger – při dobré vůli by prý musela každá obec najít dostatek místa.

Plán naopak odmítá hornorakouská radní pro sociální věci Gertraud Jahnová. Podle ní by tak vznikalo mnoho malých ubytovacích středisek, což je neproveditelné kvůli vysokým nákladům a organizačním problémům. Konečné řešení by mohlo padnout v listopadu na konferenci zemských hejtmanů. K aktuálnímu přílivu syrských uprchlíků v Rakousku zvažují jejich umístění do obytných kontejnerů.

Ať řidičům prověří telefonáty!

Do úterka zahynulo při nehodách na silnicích Horních Rakous 56 lidí, loni za stejnou dobu 73. „Nejčastější příčiny se ale nemění – u téměř 24 procent havárií se smrtelnými následky je to nedání přednosti a nepřiměřená rychlost. Se 13 procenty následuje nepozornost, s 11 procenty riskantní předjíždění," píší OÖN.

Pokračují, že problémy dělá policii právě ona nepozornost – například otázka telefonování za jízdy. Většinou prý není zjistitelné, zda v době nehody řidič s někým volal. Zástupce zemského hejtmana Reinhold Entholzer (SPÖ) proto navrhl, aby policisté měli právo zapsat si číslo SIM-karty řidiče. Tak by bylo možné později s pomocí poskytovatele služby zjistit, zda zrovna telefonoval. Šéf zemské dopravky Klaus Scherleitner míní, že by to byl přínos vyšetřování.  Policie ale sází na větší kontrolní činnost. V minulých letech odstartovala ofenzívu zejména proti alkoholu za volantem. V roce 2009 bylo při 76 000 testů „staženo" z provozu 6025 opilých řidičů, loni jich při 156 000 kontrol bylo jen 5036. „Scherleitner chválí především mladé – sotvakdy prý dopadnou pod vlivem alkoholu řidiče mladšího třiceti let. Problémovou skupinou jsou spíše lidé nad čtyřicítkou."

Čistí trh makléřů

V Rakousku je 4000 registrovaných makléřů s nemovitostmi, z toho desetina v Horních Rakousích. Branže reagovala „velkými výkřiky", když vláda v září 2010 snížila maximální provizi těchto obchodníků až o polovinu, píší OÖN. „Profitují z toho především nájemníci. Už čtyři roky smějí makléři při zprostředkování nájemních smluv na dobu neurčitou nebo delší tří let požadovat jako provizi nanejvýš dva místo dříve obvyklých tří hrubých měsíčních nájmů. Při smlouvách do tří let je jejich provize jen ve výši jednoměsíčního nájemného místo dvou."

K údajně hrozícímu úbytku makléřů ale kvůli tomu nedošlo. Podle znalců začali víc než předtím uzavírat smlouvy o provizi s pronajímateli. Těch se zákonem dané tříměsíční maximum netýká – a rádi služeb makléřů využijí, protože mají zájem na rychlém pronájmu svých zařízení. Kromě toho řada těchto obchodníků přešla na zprostředovávání koupí bytů a domů místo nájmů.  Tam po léta maximální provize zůstává stejná – tři procenta z ceny, uzavírá deník.

Originální muzea

Populární herec Ottfried (Otti) Fischer, známý například jako obtloustlý hlavní komisař Benno Berghammer z oblíbeného televizního seriálu SAT1, v Čechách známého pod pojmem Big Ben, dostává ve východobavorských lázních Bad Tölz vlastní muzeum. Bylo otevřeno ve čtvrtek. Na sto metrech čtverečních ukazuje mimo jiné  rekvizity ze 69 dílů seriálu, který v německy mluvících zemích běžel v letech 1996 až 2009 vždy s dobrou sledovaností.  60letý Fischer sepsal pro muzeum historii těchto kriminálních příběhů a „veselé příhody z natáčení".

Jiná kuriózní výstava byla ve středu otevřena v městském muzeu Fembohaus v Norimberku pod názvem„Devět centimetrů Norimberka". 160 objektů, obrazů a dokumentů osvětluje výrobu a tradici, ale i mýty kolem grilované klobásy, zdejší speciality v ovčím střevě, od roku 2003 chráněné v celé Evropské unii, píše PNP. Chráněn je prý nejen název, ale i délka, oněch 9 cm, a váha 20-25 gramů. Smí být vyráběna jen v Norimberku.

Přibližuje, že podle tvůrců výstavy jsou první písemné zmínky o této klobáse už ze 14. století. Už tehdy prý byly stanoveny jasné zásady její výroby – směla být jen ze zadní vepřové šunky a vyráběna řezníky. V 15. a 16. století jimi měli být zásobováni především pocestní přicházející do města z mobilních kuchyní u čtyř hlavních bran. Zlatý věk ale prožíval „bratwurst" až za časů romantické osvícenosti někdejšího svobodného říšského města, a také s rozvojem turistiky v 19. století. Výstava potrvá do 29. března 2015. (www.museen.nuernberg.de)

Víc lidí potřebuje péči

Podle odhadu německého ministerstva zdravotnictví se počet seniorů závislých na péči zvýší z dnešních 2,6 milionu do roku 2030 na asi 3,5 milionu, píše deník PNP. „Povolání pečovatele má tedy alespoň na papíře budoucnost jistou, současně je ale stále kritizováno jejich spíše špatné odměňování. K získání dostatečného počtu kvalifikovaných pečovatelů má být dál zvýšen počet studujících tento obor, i když dnešních více než 129 000 žáků je historickým rekordem SRN."

Ubylo ruských turistů

Po léta patřili Rusové k nejdůležitějším turistickým skupinám v Mnichově, ale ukrajinský konflikt, zdá se, tento trend zastavil, uvádí PNP. Do konce července sem přijelo 112 252 ruských turistů,  o dvě procenta méně než loni. Počet jejich přenocování poklesl o tři procenta na 288 978. Přitom ještě leden vykázal přírůstek návštěvníků z Ruska o 10,7 procenta a přenocování o 12,6 procenta…