Nemalujte na růžovo!

Bavorská ministryně hospodářství Ilse Aignerová varovala před barvením problémů, které proudy uprchlíků znamenají pro trh práce, na růžovo. Píše to deník PNP a cituje ministryni: „Líčíme to mnohokrát tak, jako by pro něj byli požehnáním a řešením nedostatku odborných pracovních sil. Skutečností je, že integrace těch lidí, kteří v Německu zůstanou, je gigantickou finanční a společenskou výzvou." Je podle ní stále patrnější, že azylanti mohou v problému chybějících odborníků pomoci jen velmi omezeně.
Důležité proto je co nejrychleji kvalifikaci a kompetenci běženců přezkoumat. „Hovořila jsem s agenturami práce, zástupci hospodářství, okresními hejtmany a starosty o jejich zkušenostech: tvrzení o dobře vzdělaných uprchlících nesouhlasí s realitou. Více než třetina lidí, kteří k nám přicházejí, má jen základní vzdělání, a nebo žádné." Ukazuje se, že je mezi nimi hodně analfabetů. Proto je podle Aignerové především nutné, aby se naučili německy. Pracovně kvalifikační opatření jsou podle ní vyhazováním peněz z oken, pokud chybí jazykový základ – žádný člověk nezíská vzdělání bez znalostí řeči. Finanční prostředky, které vyhradila spolková vláda na jazykovou přípravu běženců, je podle ministryně tak pro maximálně 150 000 lidí. „Je zcela zřejmé, že to nebude stačit," říká. Podstatně víc peněz potřebují při nárůstu úkolů také agentury práce.
PNP dodávají, že ministryně nevidí potřebu ulehčovat uprchlíkům přístup na trh práce. „Brzy poskytneme azyl 300 000 Syřanů, pro které tak nebude při získávání zaměstnání žádné omezení. Umístit je bude úkolem číslo jedna. Odhlédnuto od toho musíme dát pozor, abychom nevzbuzovali v zahraničí v tomto směru nějaké nové podněty a sami tak nevytvářeli příčiny k migraci," uvedla.

Jak draze se kde žije

New York a Curych jsou nejdražšími městy světa. Vyplývá to ze studie švýcarské banky UBS, která srovnávala ceny a mzdy v 71 metropolích.
V cenách včetně nájemného odvozovaných od cen v Curychu jako 100 % dosáhl New York 107,9 %. Třetí je Ženeva 99 %. Bez nájemného jsou za vedoucím Curychem Ženeva 97,6 a NY 92. Následují Oslo 85,5, Kodaň 81, Londýn 78, Chicago 76,8, dále například 30. Frankfurt 60,6, 31. Mnichov 60,3, 32. Vídeň 60,2, 53. Bratislava 49, 57. Moskva 47,8, 66. Praha 41,9, 71. Kyjev 35,1.
Hodinová hrubá mzda: Curych 100, Ženeva 99, Lucemburk 81, NY 76,1… 19. Vídeň 52,2, 21. Mnichov 51,5, 22. Frankfurt 50,7, 24. Berlín 48,7, 44. Bratislava 21,6, 52. Moskva 16,2, 53. Praha 15,2, 71. Kyjev 4,7.
Kupní síla: Lucemburk 121,7, Ženeva 101,5, Miami 100,6, Curych 100… 7. Vídeň 85,7, 10. Mnichov 85,4, 12. Frankfurt 83,7, 14. NY 82,8, 44. Bratislava 45,6, 51. Moskva 33,4, 58. Praha 28,3, 71. Jakarta 9,7.
Za jak dlouho lidé vydělají na kilogram chleba: Ženeva, Manama, Nikosia, Curych 5 minut, Londýn, Dublin 6, Mnichov 7, Praha 11, Bratislava 13, Káhira 32, Buenos Aires 57, Jakarta 70, Manila 83.
Pracovní doba za rok – příklady rozdílů: Mexiko-město průměrně 2261 hodin (17 dnů dovolené), Vídeň 1678 (27), Paříž 1604 (29), Moskva 1647 (31).

Oblíbená „hromadka"

Evropskými „šampiony" v užívání hromadné dopravy zůstávají Švýcaři, kteří podle Dopravního klubu Rakouska (VCÖ) loni najezdili vlaky, autobusy a MHD v průměru 3255 kilometrů na hlavu. Za nimi jsou Češi s průměrem 3120 km těsně před Rakušany. Na posledním místě je Portugalsko s 1030 km za rok. VCÖ říká, že jízdy hromadnou dopravou ušetřily v zemi kolem 3,6 milionu tun klimatu škodlivého oxidu uhličitého.

Corinna Antelmannová.Čtení v Cetvinách

Linecké OÖN informují, že v sobotu zamíří pěšky přes hranici do Čech spisovatelka Corinna Antelmannová (46, na snímku), rodačka z Brém, která dnes žije s manželem a dvěma dcerami v Linci. „Cílem její cesty je zrestaurovaný kostel v Cetvinách, jediný svědek někdejšího místa, které i se svými obyvateli po válce zmizelo," uvádí list. „V kostele Antelmannová bude číst za doprovodu violy Ulrike Landsmannové ze svého románu ,Za časem´." Kniha má 288 stran (obálka vlevo).
Obálka knihy o Cetvinách.Je to příběh dívky, která dostala nabídku spolupracovat při restauraci kostela v dříve německé části Čech. V místě samém se jako by hroutí obvyklé zdi času a potkává se tu s minulostí, která jí umožňuje vhled do válečných událostí. Zneklidněna se snaží události znegovat, vytlačit je z mysli, ale čím víc se o to pokouší, tím se jí to méně daří. Jak při práci, tak při příležitostných procházkách naráží dál na stopy starých ran, až se jí zdá, že je sama součástí válečných událostí… . Setkání před pěší cestou do Cetvin bude v 18 hodin u hostince Affenzeller v Mairspindtu. Pro postižené bude doprava zorganizována. Zájemci se mají ohlásit na anmeldung@septime-verlag.at.

Alzheimer na postupu

V bavorských nemocnicích stoupá počet lidí s diagnózou Alzheimer, píše PNP. V roce 2013 jich bylo ošetřováno 2440, o 6,6 procenta víc než rok předtím. Na klinikách pobývali 15,6 dne, což je o 8,2 dne víc než, než je průměrná doba hospitalizace všech pacientů. Téměř 90 procent nemocných s alzheimerem bylo 70letých a starších, asi dvě třetiny byly ženy.