Na tahu je UNESCONa novou podobu točny plánují Budějovice vypsat mezinárodní architektonickou soutěž. V komisi by měli zasednout i dva zástupci UNESCO, organizace ale stále žádné nenominovala. Bez nich ovšem není možné uzavřít zadávací podmínky, tedy ani vyhlásit soutěž. Současná točna má přitom povolený provoz jen do roku 2017.

„Jednali jsme proto o tom, jak zajistit vícezdrojové financování," přiblížil náměstek primátora Jaromír Talíř debatu v radě, které se účastnil i ministr kultury Daniel Herman. Právě ten přislíbil, že bude jednat o případné pomoci státu. „Zmínil, že v této otázce sám osloví jak premiéra, tak ministra financí. Jeho snaha má směřovat k tomu, aby se na investici rozhodující měrou podílel stát," doplnil Jaromír Talíř.

Daniel Herman se angažuje v otázce točny i na půdě UNESCO. Loni na podzim jednal o technickém řešení s ředitelkou Centra světového dědictví Mechtild Roessler. „Nepochybuji, že nakonec k přijatelnému řešení dojdeme a nově řešená divadelní scéna jen obohatí historický areál," je ministr přesvědčen.

Město ale musí už nyní uvažovat o dalším postupu pro případ, že podle stále platných plánů vypíše architektonickou soutěž. Ta samotná může vyjít přibližně na čtyři miliony korun a v případě, že by se nepodařilo zajistit financování následné stavby, byla by to zmařená investice.

Plány otáčka přešlapují stále na místě

Dost možná déle než do roku 2017, do kdy platí výjimka, bude v dosavadní podobě fungovat českokrumlovské otáčivé hlediště. Plány na vybudování nové točny brzdí jednak nevyřešená zásadní otázka, jak nákladnou stavbu financovat, jednak i průtahy na straně UNESCO.

To si vyžádalo účast svých zástupců v chystané mezinárodní architektonické soutěži. „Dosud je ale nenominovali," konstatoval po posledním jednání rady města a ministra kultury náměstek primátora Jaromír Talíř. Soutěž přitom město chce vypsat již v prvním čtvrtletí tohoto roku. V případě, že bude nutné kvůli UNESCO posouvat termíny, ale památkáři přislíbili vstřícnost a prodloužení dosavadního pronájmu prostoru v zámecké zahradě.

S námětem, jak vyřešit jednoduše otázku budoucnosti otáčivého hlediště, přišel nedávno poslanec Karel Pražák. Podle něj by bylo nejlepší současné otáčko nahradit konstrukcí, která by se dala skládat. Po sezoně by tedy místo hlediště o výšce několika metrů v zahradě českokrumlovského zámku zůstal jen schod o výšce přibližně šedesát centimetrů, který by se dal „schovat" třeba dřevěným krytem. „Rekonstrukce hlediště na stávajícím místě je nejlevnější možné řešení," zdůrazňuje přitom Karel Pražák a dodává, že sám z vlastní iniciativy oslovil firmu, která v České republice podobné konstrukce vyrábí a ta propočetla, že skládací hlediště by mohlo mít kapacitu 700 diváků. Už v architektonické soutěži by ale podle poslance mělo město zadat, že nové hlediště má být sklápěcí.

Karel Pražák především varuje před tím, že by se hlediště posouvalo v zahradě někam jinam. Snaha posunout točnu je její likvidací. V budoucím stavebním řízení může tento záměr kdokoliv napadnout," upozorňuje Karel Pražák. Doplňuje, že k otázce likvidace současné točny jako městského majetku by se podle něj mělo vyjádřit i českobudějovické zastupitelstvo. To by mělo správně podle Karla Pražáka i říci, jakou budoucí podobu točny si představuje.