Den předtím se studentský sbor Mendík zúčastní generální audience u svatého otce, papeže Františka, kterému budou moci Jihočeši i zazpívat.

Do Vatikánu pojedou studenti z jihu Čech mimo jiné díky absolventu gymnázia, nynějšímu knězi Josefu Prokešovi. Podle sbormistryně Mendíku Olgy Thámové byl soubor do Vatikánu pozván právě na doporučení Josefa Prokeše českým velvyslancem ve Vatikánu.

„Máme zde doprovázet liturgii při slavnostní Svatováclavské mši svaté v Chrámu sv. Petra,“ říká Olga Thámová k hlavnímu bodu programu Mendíku v Itálii. Sbormistryně připojuje, že původně měl mši sloužit kardinál Miloslav Vlk – bylo to myšleno i jako dárek k jeho 85. narozeninám. „Je to, nebo teď už bohužel pouze byl, významný absolvent gymnázia, a proto byl pan velvyslanec potěšen, že zazpívá panu kardinálovi právě sbor z GJVJ,“ říká Olga Thámová.

Osud ale pozměnil situaci. Místo zesnulého kardinála bude mši sloužit královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. A mše bude pojata jako pocta kardinálu Miloslavu Vlkovi. Ve Vatikánu mají členové sboru přislíbenou i účast na generální audienci u Jeho Svatosti papeže Františka na Svatopetrském náměstí, kde budou moci krátce zazpívat.

Na 29. září je ještě ve Vatikánu připraven koncert v titulárním kostele nynějšího kardinála Dominika Duky – je to bazilika sv. Marcelina a Petra v Lateránu. „Bez finanční podpory Jihočeského kraje, města České Budějovice, asociace středoškolských klubů a našeho gymnázia bychom se ale akce nemohli zúčastnit,“ děkuje podporovatelům Olga Thámová.

Repertoár Mendíku budou při zmíněné Svatováclavské mši tvořit latinské a české čtyřhlasé duchovní písně.

Historie sboru Smíšený pěvecký sbor Mendík působí při Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích od roku 1989 (založen Ludmilou Dvořákovou). Tvoří jej studenti od primy a prvních ročníků až po oktávu a čtvrté ročníky. Sbor se každoročně účastní hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant v Praze a Brně. V minulém roce se podruhé zúčastnil mezinárodní soutěže Jirkovský písňovar v Chomutově, kde obhájil stříbrné pásmo. Každoročně pořádá Mendík zahraniční výjezdy (Dánsko, Srbsko, Moldávie, Rumunsko, Polsko, Slovinsko) a účastní se různých pěveckých akcí u družebních gymnázií v Německu. Ve školním roce pořádá dva tradiční koncerty – vánoční a jarních s oficiálním rozloučením odcházejících maturantů. Repertoár sboru tvoří duchovní písně, lidové písně, spirituály a populární písně. Olga Thámová řídí sbor od roku 2012.