Expedici organizovala letos na podzim Univerzita Jižního Pacifiku (Fiji), státní agentury Šalamounových ostrovů a Americké přírodovědné muzeum v New Yorku (AMNH).

Tým entomologů vedený Milanem Jandou z Biologického centra dva týdny sbíral v těžko přístupném terénu v centrálním pohoří ostrova hmyz, především mravence. „Už z předběžných výsledků je jasné, že se jedná o unikátní oblast s vysokou druhovou diverzitou i početností některých skupin. Zaznamenali jsme téměř devadesát druhů mravenců, z nichž řada je dosud nepopsaná, a také druhy, které byly dosud známy jen z jednoho exempláře," říká k objevu entomolog Milan Janda.

Data mezi ostrovy

Zajímavým zjištěním bylo, že některé druhy mravenců vyskytující se jinde mají na Guadalcanalu velmi odlišnou ekologii a chování. Porovnání jejich životního stylu a genetických dat mezi ostrovy umožní studovat vliv prostředí na evoluci ekologické specializace těchto druhů. Mezi další významné výsledky expedice také patří nález druhu ledňáčka Actenoides bougainvillei excelsus, který byl znám jen ze tří jedinců objevených před šedesáti lety. Vědcům se podařilo poprvé odchytit i samce tohoto druhu, který dosud nebyl popsán a zdokumentován.

Expedice byla součástí mezinárodního programu, který si klade za cíl popsat biologickou diverzitu na Šalamounových ostrovech a pomoci místním obyvatelům vytvořit novou chráněnou oblast ve vnitrozemí, jež by pomohla zachovat alespoň část místní flóry a fauny.

Guadalcanal a okolní ostrovy jsou v současné době vystaveny intenzivnímu odlesňování a degradaci krajiny při těžbě zlata, přičemž řada společností zde nedodržuje postupy šetrné k životnímu prostředí.