Dokázal sjednotit znesvářené strany, měl nakažlivou schopnost vysmát se sám sobě. I tak vzpomínají přátelé a kolegové na pětašedesátiletého sociologa a politika Toma Zajíčka, který zemřel v pondělí ve věku 65 let. V pátek se s ním jeho blízcí naposledy rozloučí.

Tomáš Jirsa, senátor 
a starosta Hluboké nad 
Vltavou
Tom Zajíček byl můj dlouholetý kolega starosta a významný politik Jihočeského kraje. Dlouhodobě jsme spolupracovali jako starostové a ve Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, dlouhou dobu zastupoval ODS v Poslanecké sněmovně a zanechal 
v ODS výraznou stopu. Toma jsem měl rád, měli jsme vždycky dobré vztahy a byli jsme 
v pravidelném kontaktu. Úctu starému příteli projevím tím, že se zúčastním pohřbu.

Miroslav Beneš, bývalý poslanec a primátor Č. Budějovic
S Tomem jsem se potkal ještě na Jaderné elektrárně Temelín a po revoluci jsme se silně sblížili. Odešel dělat starostu do Písku a věnoval se cele této práci, pak jsme spolu byli dvě volební období v Poslanecké sněmovně. Nikdy nepatřil mezi ty, kteří vykřikují, ale mezi ty, kteří spíše pracují. Snad proto o něm noviny tolik nepsaly.

Vojtěch Filip, poslanec
Jednak bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast rodině Toma Zajíčka. Jednal jsem 
v minulosti s panem Tomem Zajíčkem často, a to jak v době, kdy byl starostou města Písku, tak zejména jako s kolegou poslancem. Ač jsme byli každý na jiném konci politického spektra, musím říct, že jsem u něj oceňoval schopnost široké komunikace, odpor k demagogii a respekt k názorům jiných. Za povšimnutí stojí úpornost, se kterou šel za cílem, který si vytyčil. Tak například jsme společně usilovali o realizaci stavby rychlostní komunikace R 4. Čest jeho památce.

Jiří Vlach, bývalý poslanec
Toma mám v paměti zejména jako uvážlivého a koncepčně konajícího skvělého starostu v náročných, ale krásných prvních letech porevoluční euforie. Byl to slušný a férový člověk a politik, krásné (a vzácné) je, že takovým až do konce zůstal…

Michal Doktor,  bývalý poslanec
Chtěl jsem říci, že na nebi zhasla jedna hvězda, ale bude to jinak. Jiskry života dolétly z jeho očí a duše až tam… Tom byl poctivý a pracovitý člověk s nakažlivou schopností vysmát se sám sobě. Myslím, že právě schopnost dívat se na věci s nadhledem, cit pro spravedlnost, dar pokory ve chvílích největších vítězství i v čase prohry z něj dělaly velmi moudrého člověka. Náš veřejný prostor ztrácí člověka, který politiku vnímal jako službu. Ještě mnoho dalších let se bude město Písek rozvíjet na základech vystavěných právě v období starosty pana Toma Zajíčka.

Luboš Průša, bývalý starosta Písku
Tom Zajíček byl člověkem, který dokázal znesvářené strany sjednotit k užitečným řešením a k obnově města, 
k činorodé a užitečné práci. Byl člověkem ryzího charakteru a pevných morálních zásad, díky výchově rodičů a své inteligenci dokázal rozpoznávat faleš, lež a přetvářku a nebál se jim postavit. Žil pro své město, svou rodinu a své přátele a měl to štěstí, že městu, rodině i přátelům mohl dát to nejlepší, co v něm bylo. V Tomu Zajíčkovi odešel veliký člověk, hluboce moudrý, lidský a laskavý, který měnil k lepšímu nejen město Písek, ale i lidi kolem sebe. Bude nám moc chybět.