Ukázalo se, že nedodržel teplotu pro bezpečný transport podobného zboží. Příjemce neprokázal, že informoval veterináře o převozu potravin živočišného původu. Kontrolní orgány odhalily i nelegální sklad, kde bylo uloženo asi 11 tun mrazených masných polotovarů. Inspektoři sklad zapečetili a zakázali maso uvádět na trh. Majiteli hrozí pokuta až milion korun.