Ocenění, které laureátům předal českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád, je poděkováním a uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Slavnostní předávání se konalo 31. října při benefičním koncertu v pražském Obecním domě.

Jeden za všechny…

Václav Švarc se jako dobrovolný ředitel a organizátor Tříkrálové sbírky pomoci lidem v nouzi věnuje dlouhodobě. Ve své farnosti navštěvuje staré a nemocné a pomáhá také s přípravou ozdravného pobytu dětí z Běloruska, zapojených do projektu Adopce na dálku. V roce 2006 se přestěhoval do česko-rakouského pohraničí, kde působí jako správce kláštera v Nových Hradech a od roku 2010 vede Oblastní charitu. Organizuje zde Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek pomáhá místním rodinám v sociální nouzi.

Mezi laureáty Ceny charity byli dva Jihočeši: Václav Švarc (druhý zleva) a Jana Zassiedko (první zprava). Cenu jim předal budějovický biskup a prezident Charity ČR Pavel Posád (uprostřed).

„Vnímám, že ocenění není určené pro mě osobně, ale pro všechny lidi, kteří se na práci naší charity a organizování Tříkrálové sbírky spolu se mnou podílejí," říká dvaačtyřicetiletý Václav Švarc. „Tříkrálovou sbírku zde organizujeme od roku 2001, tenkrát tu vedl charitu Zdeněk Toušek a působil zde páter Bonfilius," připomíná jména novohradských tříkrálových průkopníků.

„Letos jsme poprvé vybrali přes sto tisíc korun a pomohli Pavlu Svobodovi z Byňova, který je po dopravní nehodě upoután na vozík. Výtěžek příští sbírky věnujeme na podporu dvou dětí z Olešnice, které přišly o rodiče. Ti ještě postavili dům, vzali si na něj úvěr a teď zůstal velký hypoteční dluh. Chceme vždy výtěžkem pomoci konkrétní rodině z okolních farností. Na tříkrálové koledě se podílejí kromě Nových Hradů i Horní Stropnice, Rychnov u Nových Hradů a Olešnice," vypočítává Václav Švarc, který se zabývá i budoucností organizace. „Dříve nebo později se naše oblastní charita určitě zprofesionalizuje, takže už nyní přemýšlíme, do jaké činnosti bychom se zde zapojili," dodává Václav Švarc.

Pomoc krajanům

Druhou oceněnou z jižních Čech je Jana Zassiedko, sociální pracovnice Oblastí řeckokatolické charity v Českých Budějovicích. Pracuje zde již jedenáct let jako sociální pracovnice Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Kaplici a Českých Budějovicích. Nad rámec zaměstnání se dobrovolně věnuje cizincům, které vyučuje český jazyk, podílí se na organizaci multikulturních večerů, setkání a výstav.

„Od jara také jezdíme vyučovat češtinu naše krajany z Ukrajiny, kteří po přesídlení z vlasti žijí v Červené nad Vltavou," vysvětluje Jana Zassiedko s tím, že rodinám pomáhají i při začlenění do zdejší společnosti.