Nyní kolem 20.50 hodiny jeden hlídal u dveří, druhý vešel do prodejny a nožem ohrožoval pokladní, která právě počítala tržbu, líčí linecký deník OÖN. Chlapík sebral dvě peněžní kazety, nůž nechal na pultu a utekl.

Devětačtyřicetiletá kasírka, také Češka, je začala pronásledovat. „Myslela jsem si, že poběží k autu, a že si budu moci poznamenat poznávací značku,“ řekla před soudem v Linci, na což soudce řekl, že to od ní bylo statečné, ale až příliš – takové situace by prý mohly skončit také hůř.

OÖN píší dál, že lupiči nechali auto stát a utíkali po svých s asi 300 eury a dálničními  známkami v hodnotě kolem 6000 eur. Ty odhodili do kontejneru. „My jsme obyčejní dělníci a nevěděli jsme, jak by se nálepky mohly zpeněžit,“ cituje deník obžalované.

Pak prý skutku zalitovali. „Šel jsem zpátky k pumpě, abych se pokladní omluvil a přemluvil ji, aby nevolala policii,“ řekl 26letý pachatel. Jenže muži zákona už byli na místě. Nemaskovaný mladík vešel, údajně snad nepoznán zakoupil krabičku cigaret a zase šel. Krátce poté byl ale vypátrán a zadržen.

„Nováčci s mlékem na bradě, kteří se rozhodli z nedostatku peněz přepadnout pumpu,“ napsal ve zprávě o hlavním líčení s dosud bezúhonnými pachateli linecký deník. Proč že zrovna v Rakousku? tázal se jich soudce, a oni mu to vysvětlili jednoduše – protože tam se prý dá získat víc peněz…

Státní zástupkyně jejich čin označila za čistou kriminální turistiku, obhájce zdůrazňoval velmi neprofesionální provedení činu.

„Obžalovaní se přiznali,“ pokračují OÖN. „Mimochodem, jeden z nich dostal do vazby dopis od českého vězně ve Steinu. Má prý být optimistický, protože Horní Rakousy jsou známy mírnými tresty… Soudce pak mužům uložil tři a čtyři roky nepodmíněně. Státní zástupkyni se to zdá příliš mírné, proti rozsudku se odvolala,“ končí list.

Sousedé měšťáci

Zhruba třetina Rakušanů – 35 procent – žije ve městech, 39 procent na venkově a 27 procent v meziregionech. Podíl  „venkovanů“ je tedy větší než v evropském průměru, napsal deník OÖN. 

V Evropské unii je 41 procent obyvatel usídleno ve městech, jen 23 procent žije na venkově a 35 procent v meziregionech. Data zachycují stav v roce 2011. Největší podíl obyvatel ve městech má Malta se sto procenty, následována Nizozemskem a Británií 71 a Belgií 68. Největší podíl lidí na venkově mají Irsko 73, Slovensko 50, Estonsko 48 a Maďarsko 47.

Dvouletou Tessu někdo otrávil. Tessa se otrávila

Dvouletá rysí kočka Tessa nalezená uhynulá v polovině března v lese u Rinchnachu v předpolí Národního parku Bavorský les (Deník informoval) byla otrávena. Zjistil to patologický institut v Berlíně, píše deník PNP.

„Jasno o příčině přineslo vyšetření mrtvého srnce, který byl nalezen několik set metrů od Tessy,“ uvádí list. „Krk zvířete byl naříznut nožem a do rány byl vložen černý granulát. Jednalo se o vysoce jedovatý přípravek proti hmyzuJed v srnci zabil rysí kočku. Carbofuran. V odpovídající dávce působí tento nervový jed smrtelně. Tessa jej požila několik dnů před úhynem.“ 

Deník dodal, že ředitel parku Franz Leibl podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Zatím není ani stopy po Tessině koťatech. Leibl doufá, že nekonzumovala srnce s matkou, jak bývá u rysů obvyklé.

Ti problémoví Češi

Friedrich Bernhofer (61), prezident hornorakouského zemského sněmu a bývalý starosa v Engelhartszellu, řekl v pasovském deníku PNP, že v Evropském regionu Dunaj – Vltava vidí velkou šanci pro celé trojzemí. Vidí v něm také jednu z možností odstranit „atmosférické poruchy“ ve vztahu sousedních zemí.

Na otázku, v čem vidí hlavní  úlohu své země, říká, že převzala roli koordinátora. „Díky bohu uvolnila zemská vláda člověka, který se tématu může věnovat, který může všechno zastřešit, a o to jde. Můžeme vnést do projektu naše velmi dobré zkušenosti ze spolupráce s Bavorskem, ale u evropského regionu je také velmi potřeba získat pro něj Čechy. To by měl být jeden z hlavních úkolů, protože zatím pořád jen musíme překonávat historické předsudky,“ uvedl Bernhofer.   

Přiznal, že jedním z horkých témat pnutí  je také Temelín. „Dříve jsme měli na věc rozdílné pohledy v Horních Rakousích a v Bavorsku. To se teď změnilo změnou energetické politiky v Německu. My jsme už byli vůči Temelínu skeptičtí dlouho. Roli hrála jeho blízkost k hranici a také to, že Češi nebyli moc ochotni o něm diskutovat. Nevzbuzovalo právě důvěru, když jsme byli o poruchách informováni pozdě. Obzvlášť zastaralá technika v Temelíně se nám nelíbí. Velké obavy jsou také z další výstavby elektrárny a z plánů na úložiště jaderného odpadu. Poté, kdy Německo rozhodlo o změně energetické politiky, by se to čekalo také od Česka…“

PNP poznamenala, že v Dolním Bavorsku jsou nyní zaznamenávány určité poruchy vztahu s českým sousedem, a Bernhofer potvrdil, že také Hornorakušané mají pocit, že hnací motor vztahů se zadrhává. Jan Zahradník se jako jihočeský hejtman vždy hodně prezentoval v Bavorsku i u nás, hodně se snažil o spolupráci, řekl. Nyní návštěvy nejsou tak časté. „I proto bych měl evropský region za tak důležitý, protože by mezinárodní spolupráci institucionalizoval. Pak bychom měli zase společné termíny a nebylo by ponecháno náhodě, kdy se sejdeme a o jakých tématech budeme mluvit…,“ říká prezident zemského sněmu v pasovském deníku.

Ušetří na stavebním

Také Rakousko musí šetřit a s něčím začalo od 1. dubna.. „Tak 5,2 milionu střadatelů ve stavebním spoření musí počítat s menší podporou státu,“ napsal deník OÖN. „Místo dnešních tří procent ze spořené částky to nově bude polovina, jen 1,5 procenta. K maximální roční úložce 1200 eur jim tak přibude jen 18 místo 36 eur.“

Ne škole od devíti

Návrh posunout začátek vyučování na rakouských školách až na devátou hodinu zástupci žáků i rodičů odmítli. Prezident hornorakouské školní rady Fritz Enzenhofer míní v deníku Volksblatt, že argument navrhovatelů, tedy že ráno je aktivita mozku ještě příliš malá, vyvracejí jiné studie.

 „Vyučování by se posunulo o hodinu dál a ubyl by tak prostor pro volný čas školáků,“ říká Christoph Diensthuber, zemský předseda unie žáků vyšších škol. „Škola má připravovat na život a mnoho firem začíná práci už v sedm.“ Prezident zemského svazu rodičů dětí školou povinných Kurt Süss připomíná problémy, které by tím vznikly zaměstnaným rodinám. Děti navíc musejí být v posteli v patřičnou hodinu, aby se vyspaly, a na domácí úkoly by měly málo času. 

Podle Enzenhofera by posunutí nebyl pro školy problém, ale dodatečné náklady by si vyžádalo pečování o děti ve škole před začátkem vyučování.

Návrhy na posunutí začátku vyučování se u našich sousedů vynořují vždy v souvislosti s přechodem na letní čas.

Přibývá rodin bez dětí

Počet bezdětných rodin v Rakousku silně stoupá. V roce 1985 žilo v zemi bez dětí 606 000 manželských párů, loni už 745 000, píše list OÖN. Většinou jde ovšem o starší manžele, jejichž děti už společnou domácnost opustily.

V Rakousku loni bylo 2 342 000 rodin. Z nich bylo 937 000 párů (745 000 manželských a 192 000 „na hromádce“) bez dětí ve společné domácnosti. Dítě tak chybí je čtyřech z deseti domácností.  Silně ubývá také rodin vychovávajících děti do 15 let. V roce 1985 jich bylo 700 000, loni 535 000. Současně ale velmi přibylo těchto dětí vyrůstajících v družských svazcích – z 21 000 na loňských 121 000.

Ve 107 000 rodin vychovává alespoň jedno dítě do 15 let jen jeden rodič, a to většinou matka (100 000). Každá osmá matka je tedy samoživitelkou, z mužů jen 1,1 procenta.

Gesto politování

Rakouskou veřejnost šokovalo loni líčení obětí násilí v dětských domovech města Lince v minulosti: tehdejší chovanci vypovídali o bití, psychickém týrání, systematickém násilí, dokonce i o nucení pojídat zvratky. V jednom případě dítě sexuálně zneužívala vychovatelka. „Vedení města reagovalo promptně. Soustředilo stížnosti a předalo je zemské komisi pro vyšetřování těchto přehmatů,“ píší OÖN. „Ta nyní rozhodla o gestu odškodnění v pěti případech, dalších sedm zůstává otevřeno.“

Městská rada Lince rozhodla jednomyslně, že dvěma obětem bude vyplaceno celkem 30 000 eur jako finanční „gesto politování“, uvedl deník. Zemská komise označila jejich případy za obzvlášť závažné. „Považuji za zcela korektní v těchto případech částku poskytnout, ale lidské utrpení se penězi nedá napravit,“ řekl v listě místostarosta Klaus Luger.

Výstava osobních vzpomínek

Linecké Městské muzeum Nordico se do 26. srpna proměnilo v kabinet kuriozit. Shromažďuje a vystavuje předměty pozoruhodné osobními vazbami a individuálním významem, napsal deník OÖN.

Všichni Linečané jsou vyzváni, aby každý čtvrtek do konce června přinášeli velké i malé pozoruhodnosti jako zápůjčky k vystavení v muzeu. „Nordico si tak trouflo udělat krok zpět k soukromým vzpomínkám a vytvořilo rozsáhlý, umělecky strhující diletantský přehled minulosti a současnosti,“ uvádí list. „Tato výstava zachycuje duši hlavního města…“

Deník popisuje, že tu návštěvník stane třeba před velkým kusem kolejnice, starým čokoládovým modelem elektrártny linecké tabačky, před figurálním hřebenáčem ze střechy v Urfahru, jehož symboliku nikdo nezná, před obnošenými tanečními botami, babiččinou starou kuchařkou, dělovou koulí z francouzské války. Může si ale také poslechnout magnetofonový záznam hlasu umírajícího pořízený s láskou jeho manželkou. Do jakého okolí bude zapůjčený předmět umístěn, záleží jen na poskytovateli, uvádějí OÖN. Výstavu rámují dokumenty 24 významných událostí města v posledních 104 letech - povodňové katastrofy, politické události atd. Proč ve 104 letech? Protože v roce 1908 se narodila současná nejstarší občanka Lince, vysvětluje list.

Výstava je koncepční variací švýcarského umělce Daniela Spoerriho s jeho „Musée Sentimental“ instalovaného v 70. letech.  

Podmínka pro pytláka

Devět měsíců podmíněně na tři roky dostal od salcburského zemského soudu 46letý nyní nezaměstnaný řezník s loveckým lístkem ze Solné komory za těžký zásah do loveckého práva jiného, týrání zvířat a porušení zákona o zbraních a střelivu. Rozsudek není pravomocný.

Žalován byl z ilegálního zastřelení tří lišek,  21 kamzíků, šesti  jelenů, tří muflonů, 25 srnců a jednoho roháče velkého. Uznán vinným byl ale jen složením jelena v roce 2010 a oněch dvou kamzíků, ketří  se našli  v kufru jeho auta, informují OÖN. 

 Policii na řezníka upozornil anonym, který si povšiml ostentativně vystaveného paroží šestnácteráka v jeho garáži a dalších trofejí v jeho domě. Při domovní prohlídce byl u něho nalezen čerstvě složený kamzík a zakázaná puška se zkrácenou hlavní, výkonným dalekohledem a tlumičem. A také trofeje zvířat vyjmenovaných později v obžalobě. O nich obžalovaný tvrdí, že je získal od zákazníků jeho bývalého zaměstnavatele. K námitce, že na čelistích trofejí chybí hodnotící výstavní značky, vysvětloval, že tyto části odřezal, aby mohl hlavy upevnit na závěsné desky.  Ke kapitálnímu paroží, které v garáži užíval mimo jiné jako věšák na klobouky, tvrdil, že mu je dal nyní již zesnulý známý jako získané z padlého kusu.

„Nechci jeho činy glorifikovat, nejsme tady ve folklorním filmu,“ řekl obhájce, ale dodal: „Na druhé straně není můj mandant jediným pytlákem v Solné komoře v posledních dvaceti letech…“

Zajíci vymírají

Zrovna před Velikonocemi vyjadřují bavorští myslivci a ochránci přírody starost o zajíce polní, jejichž stav je masivně ohrožen. Myslivecký svaz dokladuje, že zatím co v sezoně 2007-08 bylo uloveno přes 133 000 zajíců, v sezoně 2010-11 jen 76 000. „To je nejméně od začátku vedení statistiky,“ říká v PNP  prezident svazu Jürgen Vocke. Za hlavní příčinu myslivci označují dramatické zhoršování životního prostoru tohoto druhu rozšiřováním monokultur především řepky a kukuřice. Přibylo také přirozených nepřátel zajíců. Situaci by pomohl intenzivní lov škodné. 

Sněhový kostel jako kabriolet…Loučili se s kostelíkem

Závěrečný ceremoniál loučení se sněhovým kostelíkem v Mitterfirmiansreutu se konal v kostelním „kabrioletu“, tedy ve stavbě bez střechy, napsal deník PNP. Zúčastnila se jej stovka lidí včetně řady těch, kteří při jeho vybudování pomáhali.

Děkan Kajetan Steinbeißer, který závěrečnou bohoslužbu vedl, vyzdvihl rozhodnutí stavitelů kostelíku o ponechání mu času k pomalému „dožití“ a jeho konec neurychlovat. „“Z toho bychom si měli vzít příklad pro život,“ řekl duchovní.  Za pozitivní má to, že díky této iniciativě místních občanů se opět o církvi začalo ve společnosti mluvit.

Až se vrtule roztočí…

Podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů se má v Bavorsku v nadcházejících deseti letech zdvojnásobit. „Tento cíl formuloval ministr zemědělství Helmut Brunner v rámci své přednášky v Dingolfingu,“ napsala PNP. „Pak by padesát procent produkce mělo pocházet z větrných elektráren, fotovoltaiky, biomasy a vodních elektráren.“ 

Podle listu vidí ministr potenciál především ve větrných elektrárnách. Ty mají dnes podíl na výrobě jednoprocentní, ale v roce 2020 by měl být desetkrát vyšší. „K tomu by muselo v Bavorsku vyrůst 1000 až 1500 turbin, samozřejmě, jak zdůraznil, s ohledem na přírodu, obyvatelstvo a obraz krajiny.“

Přes diskuse o podporách fotovoltaických zdrojů by se podíl těchto elektráren měl rovněž zdvojnásobit na 16 procent. Produkce z vodních zdrojů by se měla zvýšit ze 13 na 17 procent. 

Mnichov, rekordní magnet

Mnichov opět hlásí rekord v návštěvnosti. Stoupla podeváté v řadě.  Ubytovací zařízení zaznamenala loni 5,9 milionu hostů, o 6,5 procenta víc než předloni. Počet přenocování  se zvýšil o šest procent na 11,7 milionu.