„Ke konci února bylo podáno církvemi a náboženskými společnostmi ve věci vydávání majetku u okresních soudů v Jihočeském kraji a u Obvodního soudu pro Prahu 2 celkem 156 žalob," uvádí pro Deník hejtman Jiří Zimola.

„Celkem 23 z nich směřuje proti Jihočeskému kraji, 55 žalob proti městům a obcím v Jihočeském kraji a 78 žalob proti fyzickým a právnickým osobám z Jihočeského kraje. Zdůrazňuji, že ne všechny žaloby jsou podány římskokatolickou církví," říká hejtman, který poslal dopis biskupovi s nabídkou schůzky. „Vzhledem ke značnému počtu žalob je v Jihočeském kraji problematika církevních restitucí velmi diskutovanou záležitostí," pokračuje v dopise Jiří Zimola. „Představitelé měst a obcí podporují myšlenku vyrovnání státu s církvemi za křivdy způsobené v minulosti, obtížně však přijímají skutečnost, že na straně žalované se ocitají právě ti, kteří s Vámi a jednotlivými farnostmi dlouhá léta spolupracují, navíc za situace, kdy územní samosprávné celky byly opakovaně ujišťovány, že se jich proces narovnání státu s církvemi týkat nebude," píše biskupovi hejtman a připomíná i závěry z jednání Asociace krajů a České biskupské konference z 15. ledna 2016. Ty se věnovaly otázce žalob podaných církevními právnickými osobami a vyzývaly k jednání, nikoliv k vyvolávání sporů.

„Bojím se, že Vaše současné kroky výrazným způsobem poškodí vztahy především mezi územními samosprávnými celky, jichž se dané případy dotýkají, a církevními právnickými osobami, což je stav, který si, jak jsme jistě oba přesvědčeni, nesmíme připustit. Věřím v upřímný zájem církve spolupracovat, nikoli vést vyčerpávající soudní bitvy," dodává Jiří Zimola.

Biskup Vlastimil Kročil odpověděl hejtmanovi v polovině března, v dopise mu vysvětlil svoje postoje a nabídku na setkání přijal. V dopise cituje fakta, která připravil Petr Stukbauer, vedoucí restitučního oddělení českobudějovického biskupství.

„Biskupství českobudějovické a jemu podřízené římskokatolické farnosti diecéze podalo na území Jihočeského kraje 70 žalob na určení vlastnického práva státu k nemovitým i movitým věcem, které stát v rozporu s tzv. blokačními paragrafy převedl na Jihočeský kraj, obce, fyzické i právnické osoby," vysvětluje Petr Stukbauer.

„Z těchto žalob jich je 16 podáno právě na Jihočeský kraj, a to ohledně movitých věcí kulturní povahy. K podání těchto žalob byly oprávněné osoby tzv. dotlačeny Jihočeským krajem, konkrétně odmítavým postojem vedení kraje k jakémukoliv jinému smírnému a mimosoudnímu řešení sporů.
Jihočeský kraj sám opakovaně konstatoval, že v těchto věcech nehodlá jednat a bude respektovat pouze autoritativní výroky soudu. Přitom oprávněným osobám jde pouze o to, aby Jihočeský kraj uznal jejich vlastnické právo. Samotné movité věci, mnohdy předměty nezměrné kulturní hodnoty, by si muzea či další instituce, které zřizuje Jihočeský kraj, mohla bezplatně zapůjčit od oprávněných osob a dále vystavovat ve svých expozicích. Restituční oddělení Biskupství českobudějovického má za to, že takové řešení by bylo ideální pro všechny zúčastněné. V příštích dnech se prostřednictvím právního zastoupení znovu obrátí na Jihočeský kraj s nabídkou stažení žalob podaných na movité věci a garantovat jejich dlouhodobé zapůjčení, pokud bude uznáno vlastnické právo oprávněných osob," dodává Petr Stukbauer.

Církevní památky veliké historické ceny nyní najdou návštěvníci např. na Hluboké. „Jsme mezi dotčenými subjekty," potvrdil ředitel Alšovy Jihočeské galerie Aleš Seifert. O které předměty církev usiluje, neupřesnil.