Cizinci musí podle zákona hlásit svůj pobyt a každou jeho změnu, ale kanceláře policie na Pražské ulici, které ještě před lety navštěvovali cizinci se svíravými pocity, vystřídaly vlídnější místnosti.

„Přišly jsme nahlásit změnu adresy," svěřují se dvě hezké ženy z ukrajinského Mukačeva. „Jsme rády, že nám tady pomáhají lidé, které už známe z Charity," libují si s tím, že tenhle asistenční projekt je pro ně určitě přínosný.

Podobně hovoří také Ondřej Pumpr, vedoucí oddělení pobytu cizinců v Jihočeském kraji při Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

„Projekt se mi moc líbí, má své opodstatnění. Asistentky umí rusky, jsou šikovné a pomáhají s vyplňováním dotazníků lidem, kteří pomoc rádi využívají. Jsou hodně vytížené. Do budoucna bych si přál, aby projekt pokračoval a časem se rozšířil i o asistenční služby lidí, kteří umí vietnamsky," říká Ondřej Pumpr.

Dny plné cizinců

Cizinci, kteří se obracejí na oddělení s různými žádostmi, využívají asistenčních služeb pracovníků Poradny pro cizince a migranty Diecézní charity České Budějovice již půl roku. Od poloviny června funguje projekt nazvaný Asistenční služby poskytované cizincům na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky České Budějovice, podpořený Ministerstvem vnitra ČR.

„Poskytujeme služby státním příslušníkům třetích zemí pobývajících na území České republiky legálně v režimu zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb," vysvětluje vedoucí poradny Jana Dvořáková. „Působíme přímo na pracovišti, které je zodpovědné za přidělování a prodlužování dlouhodobých pobytů cizinců."
Mezi poskytované služby patří zejména základní poradenství ohledně žádostí a asistence při vyplňování formulářů, dále podávání informací ohledně práv a povinností cizinců nebo tlumočení do ruštiny.

Služby nejčastěji zajišťuje interkulturní mediátorka, zaměstnankyně Diecézní charity Taťjana Anatoljevna Šeráková, která je na pracovišti každé pondělí a středu od 8 – 12 a od 13 – 17 hod.

„Tyto dny jsou nejdelší úřední hodiny, je tady proto také největší počet klientů," pokračuje Jana Dvořáková.
Mediátorka má k dispozici formuláře, se kterými se cizinec setkává při jednání ohledně legálního pobytu v České republice. „Může cizinci vysvětlit potřebné náležitosti žádostí, poskytnout mu formulář a pomoci mu do něj vyplnit potřebné údaje. Při jednání hovoří česky nebo rusky; především podle potřeb cizinců a jejich schopnosti porozumět v českém jazyce," zdůrazňuje velkou výhodu této asistence Jana Dvořáková.

„Od června do konce září jsme již na pracovišti ministerstva poskytli služby celkem 453 občanům třetích zemí, z toho 53 procent uživatelů byli muži. Klienti pocházeli nejčastěji z Ukrajiny, Ruska, Vietnamu, Moldávie, Uzbekistánu, Makedonie, Kazachstánu a dalších zemí," vypočítává Jana Dvořáková, která také minulý týden cizincům u stolku pomáhala.

Známosti z poradny

„Některé klienty známe už z naší poradny, ale potkáváme tady i nové lidi. Svěří se nám se svými problémy, které se střídají. Občas nám lidé potom přijdou i poděkovat, že jsme jim pomohli a že všechno dobře dopadlo," usmívá se Jana Dvořáková.

„Kolikrát je totiž správné vyplnění formuláře složité i pro Čecha, natož pro člověka, který češtinu dobře neumí," vysvětluje Jana Dvořáková.

„Z vlastní zkušenosti vím, že tento projekt cizinci hodnotí velmi pozitivně, proto bychom v něm chtěli pokračovat i v příštím roce," dodává Taťjana Šeráková, která přiznává, že celodenní kontakt s cizinci je sice náročný, ale zároveň obohacující.