1. Co pro vás znamená zvolení poslancem, poslankyní?
2. Kterou svou odbornost při práci ve sněmovně nejvíce využijete?
3. Jak se dá přes poslanecký mandát pomoci jižním Čechám?

Jiří Zimola, ČSSD
1. Pro mě je poslanecký mandát vyvrcholením dosavadní práce v politice, jakýmsi pokračováním profesního růstu. Jsem přesvědčen, že je přirozené, aby člověk, pokud má mít právo rozhodovat o zákonech, vyšel z komunální politiky. Může tak díky svým zkušenostem reflektovat skutečné problémy v naší zemi.
2. Při práci ve sněmovně budu využívat právě dobrou znalost problematiky regionálního rozvoje. Hodit se bude například při projednávání zákonu o odpadech, při řešení otázky heren či v zásadních rozhodnutích týkajících se tématu bydlení.
3. Jihočechům chci být prospěšný tím, že budu prosazovat zákony, které jim umožní žít lépe a nespadnout na hranici chudoby. Co se týká státního rozpočtu, peníze se dají nasměrovat do rozvoje silniční infrastruktury, ať už je řeč o dálnici, rychlostní silnici na Písek nebo obchvatu Českých Budějovic. Důležitým tématem bude například i financování nemocnic a sociálních zařízení.

Vítězslav Jandák, ČSSD
1. Zvolení poslancem vnímám jako opakovanou velikou důvěru od Jihočechů a velice si jí vážím. Tento post chápu jako službu, poslanec by měl sloužit lidem, především snahou prosazovat zákony, které budou lidem pomáhat, ne je buzerovat. Jsem pro, aby zákonů nebylo moc, nepřijímali jsme zbytečné zákony, ale takové, které budou slušné lidi chránit. Pro blbosti hlasivat nebudu.
2. Mou výhodou může být orientace v médiích, kterou jsem získal jako předseda mediální komise. Samozřejmě to bude i oblast kultury, například jsem přesvědčen, že by se stát měl více zaměřit na péči o památky, kterých je v jižních Čechách obrovská koncentrace. Investicemi do památek pomůže stát turistice, která zase může přinést peníze, a tím nepřímo investuje do rozvoje ekonomiky v kraji.
3. Krká mě, že pořád není hotová dálnice. Budu dupat na to, aby se věci pohnuly. Myslím si, že je na dálnici potřeba pracovat v třísměnném provozu.

Jan Mládek, ČSSD
1. Je to především závazek vůči těm, co volili ČSSD a zejména voličům, kteří mě kroužkovali, ale samozřejmě chci být prospěšný všem Jihočechům.
2. V Poslanecké sněmovně jsem už byl a navážu tedy na tuto práci v zahraničním a rozpočtovém výboru. Hodit se mi budou znalosti ekonoma, jsem také schopen komunikovat ve dvo světových jazycích, angličtině a ruštině, domluvím se polsky a učím se německy.
3. Myslím, že všichni jihočeští poslanci, bez ohledu na to, za jakou stranu jsme byli zvoleni, se shodneme na tom, že prioritou je dostavba dálnice D3. Je třeba více tlačit na všechny orgány, které mají tuto záležitost v kompetenci, a z pozice poslance to jde jistě snáz. To samé platí o komunikaci a spolupráci se zahraničím, tedy s rakouskými poslanci.

Radka Maxová, ANO
1. Především velkou odpovědnost k lidem, voličům, kteří nám dali důvěru. Je vidět, že lidé chtějí opravdu změnu, a také, že chtějí nové lidi v Poslanecké sněmovně. Jinak jsem byla zvyklá vždy tvrdě pracovat, ať jsem zastávala pozici manažera kvality či výroby. Nyní budu tvrdě pracovat ve sněmovně a těším se, i když tuším, že to nebude vůbec jednoduché.
2. Jelikož jsem byla garantem programu sociální politiky, v této oblasti bych chtěla pokračovat. Jde mi především o rovné příležitosti, důstojný život seniorů, podporu tvorby částečných a sdílených úvazků. Kromě tohoto bych se chtěla věnovat i kvalitě potravin, koordinaci a kontrole jejich dovozu, funkcí a možnou změnou struktury a dozorových orgánů nad kontrolou potravin.
3. Prosazováním našich programových priorit. To znamená vytvořením podmínek podnikatelům a firmám tak, abychom zvýšili zaměstnanost, snažit se urychlit dostavbu infrastruktury a posílit učňovské školství tak, aby firmy a podniky na jihu Čech měly dostatek odborníků a kvalifikovaných pracovníků. Podporovat potravinovou soběstačnost, protože jižní Čechy jsou kromě turistického centra také zemědělsky orientované.

Roman Kubíček, ANO
1. Zvolení poslancem znamená velkou odpovědnost. Pro naše členy to znamená práci pro občany. Je potřeba provést velké změny a nastartovat cestu České republiky k prosperitě a sociální spravedlnosti.
2. Asi nejvíce znalost ekonomie a řízení. jednou z mých priorit je pomoc malému a střednímu podnikání.
3. Možností je jistě mnoho, v této chvíli asi nejpalčivějším problémem je dostavba dálnice D3 a postup v otázkách výstavby nových bloků Temelína v rámci energetické bezpečnosti České republiky, to také znamená vznik množství pracovních míst pro občany jižních Čech.

Vojtěch Filip, KSČM
1. Odpovědnost vůči voličům, nový cíl práce, který mám před sebou.
2. Využiji svého právnického vzdělání. Myslím si, že i v minulosti jsem podal dost důkazů, že jsem platným členem Poslanecké sněmovny.
3. V každém případě při jednání o rozpočtu, který je důležitý například pro stavbu dálnice D3, rychlostní komunikaci R4, komunikaci z Českých Budějovic do Třeboně, to je věc, která se dlouhodobě plánuje a podobně.
Dále jednání s ministerstvem zemědělství o dotacích. Jsme stále průmyslově zemědělský kraj, ať chceme nebo nechceme.
A při projednávání státního rozpočtu také v prvním čtení, tam půjde o peníze obcím a městům z rozpočtového určení daní. Jsme méně lidnatý kraj a budeme muset velmi tvrdě vyjednávat vůči ostatním krajům. Budou se muset spojit všichni poslanci bez rozdílu stranické příslušnosti. Za jižní Čechy máme  méně poslanců než jiné kraje, které snáze uplatní své potřeby, při svém počtu poslanců.

Alena Nohavová, KSČM
1. Je to pro mne nová situace, v politice se pohybuji od roku 2002, nyní to bude tak zvaně na plný úvazek. Ale je to jenom díky voličům, kteří mne svými hlasy do Poslanecké sněmovny poslali. Prostřednictvím vašeho Deníku jim děkuji.
2. Vzhledem ke své 32leté praxi ve školství bych chtěla pracovat ve školském výboru. Například je zde nedořešení tak zvaných dětských skupin, které podle návrhu (nestihl se v minulé sněmovně schválit) mají řešit nedostatek míst v mateřských školách. A podle mne i pedagogické veřejnosti je tento návrh špatný.
3. Jediná pomoc je v legislativě – změna zákonů, aby se nedaly „ohýbat" a byly ku prospěch všech krajů. Dále posílení odpovědnosti veřejných činitelů, kteří musí nést odpovědnost za špatná rozhodnutí.

František Vácha, TOP 09
1. Pro mě to znamená především velikou odpovědnost k voličům, kteří mi dali tolik preferenčních hlasů.
2. Jako vysokoškolský pedagog je to znalost školství, jako přírodovědec to může znamenat i řešení otázek životního prostředí.
3. Zmínil bych zákon o Šumavě a také dálnici D3. Na tom se ale shodnou jistě všichni poslanci, kteří byli v Jihočeském kraji zvoleni.

Zdeněk Bezecný, TOP 09
1. Dává mi možnost pokračovat v poslanecké práci. Ukázalo se také, že TOP 09 není projektem na jedno použití.
2. Ve sněmovně mohu využít svou odbornou znalost školství, ale i práci, kterou jsem vykonával jako předseda výboru pro bezpečnost.
3. Nabízí se například zákon o Šumavě.

Jan Zahradník, ODS
1. Zvolení poslancem pro mě znamená velkou odpovědnost a závazek vůči voličům, a to nejen těm, kteří hlasovali pro ODS, ale i všem Jihočechům. Každý svůj mandát jsem bral jako službu jižním Čechám.
2. Mojí původní profesí je učitel matematiky a to se mnohdy hodilo, už když jsem byl hejtmanem. A právě také zkušenost z této funkce mi určitě v Poslanecké sněmovně velmi pomůže. Navíc jsem už 23 let zastupitelem Českých Budějovic, takže zkušeností, které mohu využít, je dost.
3. Věřím, že je možné přes poslanecký mandát pomoci jižním Čechám. Příkladem může být to, jak to dělá senátor Tomáš Jirsa. Budu umět najít cestu, jak svůj mandát využít ve prospěch Jihočechů.

Karel Pražák, ÚSVIT
1. Zvolení poslancem je pro mě velký závazek, který jsem připraven naplnit. I když to bude znamenat zásah do mého života.
2. Budu dělat vše pro naplnění programu hnutí Úsvit, ale zároveň mám velké zkušenosti ze sportu a činnosti státní správy na úrovni magistrátu i kraje. To bych chtěl využít.
3. Myslím, že to není jen o politických programech, ale také o osobních vztazích, díky nimž se dá pomoci Jihočeskému kraji. V souvislosti s naším regionem se mluví hlavně o dopravě a turistickém ruchu, já konkrétně se budu také zajímat, jak by bylo možné získat víc peněz do památkových objektů.

Jan Bartošek, KDU-ČSL
1. To, že KDU-ČSL v Jihočeském kraji u voličů uspěla, považuji za velký úspěch, který mě naplňuje radostí a nadějí do budoucna. Z tohoto úspěchu pro mě ale zároveň vyplývá závazek, který cítím vůči lidem, co mě podpořili. Tento závazek přijímám s pokorou a rozhodnutím pracovat právě pro Jihočechy.
2. Vzhledem k mé někdejší práci terapeuta bych se chtěl prosadit hlavně v sociální oblasti – sociálních službách a nestátním neziskovém sektoru. Rád bych se podílel i na zavedení protikorupčních opatření.
3. Úspěchem KDU-ČSL ve volbách jsem získal svůj první poslanecký mandát, a tak se nejdříve musím hlavně rozhlédnout, zorientovat a získat zkušenosti. Jsem připraven jezdit po Jihočeském kraji, bavit se s místní občany, podnikateli a zjišťovat, co je trápí, jaké jsou jejich potřeby. Takové poznatky mi při práci ve sněmovně velmi pomohou. Samozřejmě se budu zasazovat o dokončení dálnice D3 a svou pozornost zaměřím rovněž na vyloučené lokality a takzvaná ghetta.